Finansai

Po svarstymo pritarta pataisoms, padėsiančioms kovoti su mobingu darbe

2022 m. birželio 7 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 Seimas po svarstymo pritarė Darbo kodekso pataisoms, kuriomis siūloma kodekse apibrėžti smurtą ir priekabiavimą darbe, įskaitant psichologinį smurtą bei smurtą ir priekabiavimą dėl lyties.

Pataisomis numatoma apibrėžti, kad smurtas ir priekabiavimas darbe – tai bet koks nepriimtinas elgesys ar jo grėsmė, nesvarbu, ar nepriimtinu elgesiu vieną kartą ar pakartotinai siekiama padaryti fizinį, psichologinį, seksualinį ar ekonominį poveikį, ar nepriimtinu elgesiu šis poveikis padaromas arba gali būti padarytas, ar tokiu elgesiu įžeidžiamas asmens orumas arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka, ar (ir) atsirado arba gali atsirasti fizinė, turtinė ir (ar) neturinė žala.

Smurtas ir priekabiavimas dėl lyties – tai smurtas ir priekabiavimas nukreiptas prieš asmenis dėl jų lyties arba neproporcingai paveikiantis tam tikros lyties asmenis, įskaitant seksualinį priekabiavimą.

Naujomis nuostatomis siūloma numatyti priemones, kurių turėtų imtis darbdaviai smurto ir priekabiavimo darbe prevencijai ir suteikiant pagalbą nukentėjusiems asmenims. Kaip vieną iš atleidimo pagrindų dėl darbuotojo kaltės siekiama įtvirtinti smurtą ar priekabiavimą.

Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius sieks daugiau kaip 50, privalėtų konsultuojantis su darbo taryba ar darbdavio lygmens profesine sąjunga, patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, įprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir ją įgyvendinti.

Smurtas ir priekabiavimas būtų draudžiamas: darbo vietose, įskaitant viešąsias ir privačias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį; pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis; su darbu susijusių išvykų, kelionių, mokymų, renginių ar socialinės veiklos metu; su darbu susijusio bendravimo, įskaitant ir bendravimą informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, metu; darbdavio suteiktame būste; pakeliui į darbą ar iš darbo.

Po svarstymo už teisės akto pakeitimus (projektas Nr. XIVP-1516(2) balsavo 90 Seimo narių, susilaikė 28 parlamentarai. Tam, kad jie būtų priimti, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)