Finansai

Prezidentas: pažanga kuriant ES skaitmeninę rinką – viena esminių ES ekonomikos atsigavimo sąlygų

Rengiantis būsimai Europos Vadovų Tarybos sesijai kovo 25-26 dienomis Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Čekijos, Liuksemburgo, Belgijos, Latvijos, Švedijos, Airijos ir Lenkijos vadovais išsiuntė laišką Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui Charlesui Micheliui ir Europos Komisijos Pirmininkei Ursulai von der Leyen dėl Europos Sąjungos skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimo. Būsimoje Europos Vadovų Tarybos sesijoje be koronaviruso pandemijos, padėties Viduržemio jūros rytuose ir ES santykių su Rusija bus aptariami ES vidaus rinkos, pramonės politikos ir skaitmeninės pertvarkos klausimai.

Valstybių narių vadovai laiške pabrėžia, kad ES turi rodyti lyderystę skaitmeninimo srityje, diegdama inovacijas, kurdama naujas technologijas ir skatindama partnerystes tarp privataus ir viešojo sektoriaus. Kartu ES turi stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, išlaikydama ir plėsdama technologinius ir rizikų valdymo pajėgumus.

Laiške teigiama, kad, norėdama įgyti konkurencinį pranašumą pasaulyje ES turi užtikrinti mokslinių tyrimų ir inovacijų komercializavimą bei ypatingą dėmesį skirti darbuotojų mokymui ir perkvalifikavimui.  

Europos lyderių nuomone, svarbu užtikrinti, kad ES taptų atsakingos skaitmeninės transformacijos lydere. Europos konkurencingumas turėtų būti pagrįstas efektyviu, patikimu, skaidriu, saugiu ir atsakingu duomenų naudojimu, atitinkančiu bendras ES vertybes.

Valstybių vadovų teigimu, ES bendroji rinka išlieka esmine ekonominio atsigavimo, gerovės, Europos verslo produktyvumo ir konkurencingumo sąlyga. Bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimas leistų pašalinti kliūtis prekybai prekėmis ir paslaugomis internetu ir užtikrintų laisvą duomenų judėjimą.

Pranešimą paskelbė: Jolanta Lukošienė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 3, iš jų šiandien: 1.)