Finansai

„SAUGOS INVESTICIJŲ BIURAS“ GALĖS VYKDYTI KONCENTRACIJĄ APSAUGOS PASLAUGŲ RINKOJE

Konkurencijos taryba leido konsultacinei bendrovei „Saugos investicijų biuras“ (SIB) netiesiogiai per UAB „Eurocash1“ įgyti po 100 proc. įmonių „Akonkagva“ ir „Eigeris“ akcijų, o per bendrovę „Ekskomisarų biuras“ – 100 proc. įmonės „Loganas“ akcijų, taip įgyjant pastarųjų bendrovių vienvaldę kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2020 m. gruodžio 31 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

SIB užsiima konsultacine verslo ir kito valdymo veikla Lietuvoje ir Latvijoje. Su SIB susiję ūkio subjektai Lietuvoje teikia asmens ir turto apsaugos, įskaitant fizinę apsaugą, inkasavimo, tam tikras finansines paslaugas, taip pat vykdo teisinę ir išieškojimo agentūrų bei kredito biurų veiklą.

„Akonkagva“, „Eigeris“ ir „Loganas“ vykdo fizinės apsaugos veiklą ir paslaugas teikia išimtinai bendrovei „Maxima LT“, kontroliuojančiai šias įmones iki koncentracijos.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 6, iš jų šiandien: 1.)