Finansai

Seimas patobulino valstybės rezervo sudarymą ir valdymą

Seimas pritarė pataisoms, kuriomis įgyvendinamas efektyvesnis valstybės rezervo sudarymas ir valdymas.

Siekiant kuo efektyviau administruoti valstybės rezervo sudarymą ir atnaujinimą, įstatyme nustatyta teisė ne tik Valstybės rezervo tvarkytojams, bet ir jų įgaliotoms institucijoms ar įstaigoms įsitraukti į valstybės rezerve kaupiamų maisto produktų įsigijimo ir atnaujinimo procesą.

Atsisakyta nuostatos, kad materialinių išteklių atsargos, kurių pirkimas numatytas pagal rezervavimo sutartis, turi būti laikomos atskiruose statiniuose (atskirose patalpose) arba atskirtose jų patalpose, nes toks reikalavimas dažnai nulemia tiekėjų ir (ar) maisto produktų gamintojų apsisprendimą nedalyvauti organizuojamuose maisto produktų įsigijimo į valstybės rezervą pagal rezervavimo sutartis viešuosiuose pirkimuose.

Sudaryta galimybė atnaujinti ne tik atsargas, kurioms gamintojas nustato tinkamumo naudoti terminą (pvz., maisto produktai, medikamentai), bet ir tas atsargas, kurioms gamintojas nenustato tinkamumo naudoti termino (pvz., įranga, technika) ir kurioms valstybės rezervo tvarkytojas nustato saugojimo terminą.

Saugojimo terminą valstybės rezervo tvarkytojas nustato atsižvelgdamas į laiką, per kurį materialinis išteklius gali būti saugiai ir kokybiškai naudojamas pagal paskirtį.

Taip pat praplėstas subjektų sąrašas – jis papildytas socialinės globos ir švietimo biudžetinėmis įstaigomis, valstybės institucijomis ir įtraukti savivaldybes, kurioms gali būti perduodamos medicinos atsargos.

Priimtomis pataisomis nustatyta, kad valstybės rezervo materialinių išteklių atsargos, kurios nebuvo parduotos ar perduotos Valstybės rezervo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytiems subjektams, nurašomos Vyriausybės nustatyta tvarka valstybės rezervo tvarkytojo sprendimu ne tik tais atvejais, kai jų neįmanoma parduoti, kadangi saugojimo metu pasibaigė jų tinkamumo naudoti (vartoti) terminas arba šie ištekliai nebeatitinka Lietuvoje nustatytų saugos ir nekenksmingumo sveikatai ir aplinkai reikalavimų ar analogiškų rinkoje esančių materialinių išteklių kokybės standartų ar techninio lygio, bet ir tada, kai valstybės rezervo tvarkytojo nustatytas jų saugojimo terminas yra pasibaigęs.

Priimtais pakeitimais siekiama mažinti neperduotų ir utilizuotinų medicinos atsargų kiekius ir taupyti valstybės biudžeto lėšas, kurių reikėtų utilizavimui bei saugojimui iki utilizavimo užtikrinti.

Siekiant mažinti administracinę naštą, tenkančią tiekėjams ir (ar) gamintojams, sudariusiems rezervavimo sutartį su valstybės rezervo tvarkytoju, vietoje tiekėjo galimybių vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tikrinimų periodiškumo (ne rečiau kaip 2 kartus per metus) nustatyta, kad bus tikrinama ne rečiau kaip vieną kartą per metus Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Valstybės rezervo įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIVP-3759(2) vieningai pritarė 102 balsavime dalyvavę Seimo nariai.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)