Finansai

Seimas svarstys siūlymą ekstremaliosios situacijos metu leisti reguliuoti būtiniausių prekių kainas

Seimas pradėjo svarstyti teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus pristatytus Civilinės saugos, įstatymo Nepaprastosios padėties ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymų pakeitimus (projektai Nr. XIIIP-4664, Nr. XIIIP-4665, Nr. XIIIP-4666), kuriais siūloma sukurti teisines priemones ir esant poreikiui ekstremaliosios situacijos metu laikinai nustatyti svarbiausių prekių ir paslaugų maksimalias kainas.

„Jau šiuo metu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gauna vartotojų paklausimus dėl galimai padidėjusių produktų kainų, ypač dėl padidėjusio dezinfekcinio skysčio, respiratorių ar kaukių kainų. Dėl pasiūlymo, reklamos, kurie kelia paniką ir skatina gyventojus be rimtos priežasties įsigyti didesnius nei reikalinga būtiniausių prekių kiekius, tokiu būdu didindami konkrečių prekių paklausą rinkoje“, – pristatydamas naujas nuostatas sakė teisingumo ministras.

Šiuo metu kai kurios Europos Sąjungos valstybės narės jau ėmęsi panašių priemonių. Pasak pasiūlymo iniciatorių, Prancūzijoje siekiant išvengti piktnaudžiavimo buvo nustatytos maksimalios dezinfekcinio skysčio kainos, Čekija nustatė kainas respiratoriams, Rumunija, Kipras, Ispanija teisės aktuose numatė galimybę reguliuoti kainas, Lenkija, Vengrija ir Italija atlieka kainų stebėseną.

Kaip pažymėjo E. Jankevičius, įstatymo projektais siūloma suteikti teisinį pagrindą Vyriausybei laikinai nustatyti tam tikrų būtinų prekių kainas.

Pagal teikiamas nuostatas, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija turėtų teisę nustatyti būtinų prekių ir paslaugų sąrašą ir pavesti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai stebėti šių priekių ir paslaugų kainų bei prieinamumo pokyčius.

Nustačius valstybės lygio ekstremalioje situacijoje gyventojams, institucijoms ar ūkio subjektams būtinų prekių ar paslaugų trūkumą ir šių prekių ar paslaugų gamintojų, pardavėjų ar paslaugų teikėjų piktnaudžiavimą susiklosčiusia ekstremalia situacija (pvz., siekiant gauti nepagrįstų pajamų ar pelno iš šių prekių pardavimo ar paslaugų tiekimo), apie tai būtų informuojama Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija, kuri galėtų siūlyti Vyriausybei priimti sprendimą dėl tam tikrų kainų reguliavimo ir pardavimo sąlygų ir kitų ribojimų nustatymo. Prieš Vyriausybei priimant tokį sprendimą turėtų būti gauta ir įvertinta Konkurencijos tarybos nuomonė.

„Bet kuriuo atveju tokių priemonių, kaip kainų, parduodamų produktų kiekių reguliavimas ar eksporto draudimas, turėtų būti imamasi tik kaip kraštutinės priemonės – tik tuo atveju, jei stebint rinką, vertinant pasikeitusią prekybos praktiką būtų nustatyti ūkio subjektų piktnaudžiavimo atvejai ir valstybė neturėtų kitų galimybių užtikrinti kainų stabilumo ir tuo pačiu savo piliečių apsaugos ir jų interesų tenkinimo“, – teigiama dokumento aiškinamajame rašte.

Šie apribojimai turėtų būti nustatomi laikantis proporcingumo principo, nepažeidžiant sąžiningos konkurencijos ir ūkio subjektų lygiateisiškumo bei nustatant maksimalų ribojimų taikymo terminą, kuris negali būti ilgesnis už ekstremaliosios situacijos trukmę. Be to, šie apribojimai turėtų būti atšaukiami nedelsiant, išnykus jų įvedimo priežastims.

Po pristatymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 81 Seimo narys, prieš – 10, susilaikė 29 parlamentarai. Pritarus projektams po pateikimo, toliau jie bus svarstomi ypatingos skubos tvarka. Pagrindiniu komitetu projektams svarstyti paskirtas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Galutinis balsavimas dėl šio klausimo numatomas šiandien Seimo vakariniame posėdyje.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

(Perskaityta per mėnesį: 5, iš jų šiandien: 1.)