Finansai

Seimo Antikorupcijos komisija: būtina užtikrinti realią savivaldybių valdomų įmonių veiklos priežiūrą

2021 m. balandžio 22 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Šiandien Antikorupcijos komisijos posėdyje buvo tęsiamas valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos priežiūros efektyvumo ir skaidrumo užtikrinimo svarstymas. Konstatuota, kad ilgą laiką valdžios institucijos ir politikai neskyrė pakankamai dėmesio valstybei ir savivaldybėms priklausančių įmonių valdymui, todėl vienas iš akivaizdžiausių neigiamų rezultatų yra veiklos efektyvumo ir skaidrumo stoka šiame sektoriuje.

Išnagrinėjus Valstybės kontrolės atlikto valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių valdysenos valstybinio audito duomenis, nustatyta, kad valstybė ir savivaldybės, dalyvaudamos valdomų įmonių valdysenoje, dažnai neužtikrina, kad jų veikla būtų efektyvi, maksimaliai skaidri ir orientuota į iškeltų tikslų pasiekimą.

Todėl labai svarbus tikslingas valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių pertvarkymas tobulinant įmonių veiklos priežiūros kolegialių organų sudarymą, nustatant kvalifikacinius reikalavimus kolegialių organų nariams, aiškų nepriklausomų narių skaičių kolegialiuose organuose, vieningą atlygio už dalyvavimą kolegialiuose organuose politiką bei privalomumą viešinti įmonių veiklą, taip pat užtikrinant būtinumą vertinti informaciją apie valstybės ar savivaldybių dalyvavimą įmonių veikloje kaštus ir iš jų gaunamą naudą.

Esminis laukiamas valstybės ir savivaldybės pertvarkomų įmonių rezultatas turėtų būtį didesnis tokių įmonių efektyvumas ir veiklos skaidrumas. Nors dėl šiuo metu vykdomų įmonių pertvarkų ir (ar) konsolidavimo mažėja valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių skaičius, tačiau yra stebimas viešųjų įstaigų skaičiaus didėjimas. Todėl yra aktualus valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių steigimo tikslingumo klausimas.

„Būtina įstatymiškai reglamentuoti privalomą tokių įmonių steigimo tikslingumo įvertinimą socialiniu, visuomeniniu, finansiniu ir kitais požiūriais, o jau įsteigtos įmonės, vykdančios komercinę veiklą, turėtų būti pertvarkomos. Visgi daugiausia rizikų kelia savivaldybių valdomų įmonių veiklos priežiūra, nes esama savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vykdoma kontrolė, dažnai nėra efektyvi ir savalaikė, o kartais turi politinį atskaitomumą, todėl Vyriausybės atstovai apskrityse privalo imtis iniciatyvos užtikrinant efektyvią savivaldybių valdomų įmonių veiklos kontrolę“, – sako Antikorupcijos komisijos pirmininkas Algirdas Stončaitis.

Efektyvesnė, skaidresnė įmonių veikla ir jų kontrolė atneštų daugialypės naudos tiek pačioms įmonėms, tiek valstybei ir savivaldybėms bei Lietuvos piliečiams, todėl vykdant įmonių pertvarkas bei užtikrinant jų kontrolę tikimasi, kad įmonių valdymas bus skaidrus, pagrįstas gero valdymo principais ir orientuotas į aiškius tikslus.

Komisija nusprendė perduoti surinktą medžiagą pagal kompetenciją svarstyti ir imtis iniciatyvos teisės aktų tobulinimo srityje Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitetui. Komisija taip pat kreipsis į Vyriausybę prašydama įvertinti Vyriausybės atstovų apskrityse įstaigų papildomą žmogiškųjų išteklių poreikį.

 

Komisijos pirmininkas

Algirdas Stončaitis, tel. (8 5) 239 6648 el. p. algirdas.stoncaitis@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 2, iš jų šiandien: 1.)