Finansai

Seimo Audito komitetas: laikas priimti sprendimus dėl valstybės valdomų įmonių statuso viešuosiuose pirkimuose  

2021 m. gruodžio 17 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Identifikavus, kad valstybėje yra apie 40 ūkio subjektų, kurie nelaiko savęs perkančiosiomis organizacijomis ar perkančiaisiais subjektais, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė analizavo valstybės valdžios institucijų įsteigtų juridinių asmenų (įskaitant jų dukterines bendroves) statuso atitiktį teisės aktams.

Gruodžio 15 d. nuotoliniu būdu vykusiame Audito komiteto posėdyje buvo pristatyti darbo grupės atlikto vertinimo rezultatai dėl AB „Lietuvos geležinkelių“ ir AB „Ignitis grupės“ įmonių grupėms priklausiančių ūkio subjektų statuso. Paaiškėjo, kad darbo grupės vertinimu, beveik visi vertinime minimi ūkio subjektai, turėtų save laikyti perkančiosiomis organizacijomis ar perkančiaisiais subjektais ir pirkimus vykdyti laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Galiojantis teisinis reguliavimas sudaro galimybes ūkio subjektams kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl jų atitikties perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto statusui, taip pat neįpareigoja ūkio subjektų, priimant minėtus sprendimus, konsultuotis su pirkimų valdyme dalyvaujančiomis institucijomis ar atsižvelgti į jų vertinimus ir(ar) rekomendacijas, dėl to, išsiskyrus pozicijoms, kylantys ginčai dėl ūkio subjekto statuso nagrinėjami teismuose. Komitetas akcentavo, kad valstybės įsteigtų ūkio subjektų ir valstybei atskaitingos institucijos ginčus spręsti teisme yra ydinga praktika. Siekdamas užkirsti kelią šiam veikimo būdui, komitetas sprendimu paragino Vyriausybę iki 2022 m. birželio 1 d., pasitelkiant atsakingas institucijas, priimti sprendimus dėl darbo grupės vertinime minimų konkrečių ūkio subjektų statuso, taip pat inicijuoti vertinimą ir dėl kitų darbo grupės nevertintų ūkio subjektų.

Komitetas įsitikinęs, kad būtina išvengti susiklosčiusios teisminių ginčų praktikos, todėl priimtu sprendimu kreipėsi į Vyriausybę, prašydamas įvertinti esamą teisinį reglamentavimą ir,  suderinus su Europos Komisija, ieškoti galimybės nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinti valstybės valdomų ūkio subjektų pareigą sprendimą dėl perkančiosios organizacijos ir perkančiojo subjekto statuso priimti remiantis įgaliotos valstybės institucijos sprendimu. Nesant objektyvios galimybės keisti galiojančio teisinio reguliavimo, komitetas ragina Vyriausybę įvertinti ir realizuoti kitas priemones dėl esamos praktikos eliminavimo.

Daugiau informacijos:

Seimo Audito komiteto pirmininkas Zigmantas Balčytis,

tel. (8 5) 239 6736, el. p. zigmantas.balcytis@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)