Finansai

Seimo Žmogaus teisių komitetas pritarė įstatymų projektams, kuriais plečiamos vartotojų teisių gynybos priemonės skaitmeninių paslaugų srityje

2021 m. gegužės 19 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Šiandien Seimo Žmogaus teisių komitetas apsvarstė Civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymų pakeitimo projektus Nr. XIVP-450 ir Nr. XIVP-451, kuriais siekiama užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, kai vartotojams teikiamas skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos ir parduodamos prekės, taip pat užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir teisinį aiškumą verslo subjektams, palengvinant tarptautinę prekybą Europos Sąjungoje (t. y., suvienodinant esmines vartojimo sutarčių teisės normas visose ES valstybėse narėse). Komitetas šiems įstatymų projektams bendru sutarimu pritarė.

Įstatymų projektai parengti siekiant įgyvendinti dvi ES direktyvas – 2019/770 ir 2019/771 – kurios papildo viena kitą ir sudaro vientisą vartotojų apsaugos sistemą. Direktyva (ES) 2019/770 nustato vartotojų apsaugos reikalavimus, kai vartotojai sudaro sutartis dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo, o direktyva (ES) 2019/771 nustato vartotojų apsaugos reikalavimus, kai vartotojai perka prekes (t. y., sudaromos sutartys dėl prekių pirkimo-pardavimo). Direktyvų 2019/770 ir 2019/771 nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę iki 2021 m. liepos 1 d., taikomos nuo 2022 m. sausio 1 d.

Civilinio kodekso įstatymo projektu aiškiai ir detaliai reglamentuojami prekybos reikalavimai, susiję su sutarčių su vartotojais sudarymu, apimant ir sutartis dėl skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo, ir sutartis dėl prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Išplečiama vartotojų apsaugos taikymo sritis, nustatomi detalūs skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų kokybės reikalavimai, reglamentuojamas skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų naujinių teikimas. Jeigu sutartyje numatoma, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos turi būti atnaujinami, naujinių teikimas laikomas vienu iš kokybės reikalavimų, t. y. naujinių nesuteikimas laikytinas skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kokybės trūkumu.

Įstatymo projekte išsamiai reglamentuojamos vartotojo teisės, jeigu skaitmeninis turinys, skaitmeninės paslaugos ar prekė yra netinkamos kokybės. Numatoma dviejų pakopų vartotojo teisių gynimo priemonių sistema. Pirmiausia vartotojas turi teisę į trūkumų ištaisymą, prekės remontą ar pakeitimą. Jeigu trūkumai nėra ištaisomi, tuomet vartotojas turi teisę reikalauti sumažinti kainą (jeigu ji buvo sumokėta) arba nutraukti sutartį. Kartu numatomi atvejai, kai vartotojas iškart gali reikalauti kainos sumažinimo arba sutarties nutraukimo.

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektu numatomi aiškūs Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgaliojimai prižiūrėti, kaip verslininkai laikosi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatytų vartotojų teisių apsaugos reikalavimų ne tik prekių pardavimo ir paslaugų teikimo, bet ir skaitmenio turinio bei skaitmeninių paslaugų teikimo srityse. Projekte taip pat numatomos sankcijos (baudos) verslininkams už naujų vartotojų apsaugos reikalavimų (garantijos pagal įstatymą termino, vartotojo sumokėtų sumų grąžinimo tvarkos sutarties nutraukimo atveju) pažeidimus.

Daugiau informacijos suteiks:

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Rūta Ragaliauskienė, tel. (8 5) 239 6821, el. p. ruta.ragaliauskiene@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 6, iš jų šiandien: 1.)