Finansai

Šiaulių miesto meras kreipėsi į Ministrą Pirmininką

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas raštu kreipėsi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį prašydamas valstybės pagalbos stiprinant regiono konkurencingumą, gerinant verslo ir investicijų sąlygas. Pasak mero, Vyriausybė šiuo metu ieško, kaip  išjudinti dėl COVID-19 ir karantino lėtėjančią ekonomiką, tad prisidėti prie visai Šiaurės Lietuvai svarbaus oro uosto projekto būtų išties racionalus ir perspektyvus sprendimas. Juolab kad šiam valstybės turtui pagerinti net pusę reikalingos sumos skiria Šiaulių miesto savivaldybė.

Šiaulių miesto meras rašte Vyriausybės vadovui prašo valstybės pagalbos stiprinant ypatingo strateginio objekto – Šiaulių oro uosto infrastruktūrą. Kariniams lėktuvams skirti takai ir peronai yra puikiai įrengti, tačiau ta dalis, kuri skirta civiliniams orlaiviams prižiūrėti – apverktinos būklės. Atsiradus investuotojui ,,Aviatic MRO“, planuojančiam oro uosto teritorijoje įrengti didžiausią Europoje orlaivių techninės priežiūros ir remonto centrą, Šiaulių miesto savivaldybė valstybės turtui – riedėjimo takams ir peronui atnaujinti pasiryžo skirti miesto biudžeto lėšų – beveik 5 mln. eurų. Tačiau šios sumos pakanka tik pusei visų planuojamų darbų. Visam regionui svarbiam projektui kofinansuoti iš Europos Sąjungos investicijų fondų Vidaus reikalų ministerija lėšų neskyrė.

„Situacija, susijusi su COVID-19 ir karantino paskelbimu, turi didelį neigiamą poveikį Šiaurės Lietuvos regiono vystymuisi ir konkurencingumui. Kuriant palankesnę verslui ir investicijoms aplinką vien Šiaulių miesto pajėgumų nepakanka. Šiuo atveju miesto ir valstybės interesai sutampa, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė taip pat imasi visų galimų priemonių ekonomikai gaivinti ir skatinti.

Manau, kad viena svarbiausių Vyriausybės užduočių yra siekti kuo efektyviau išnaudoti valdomą valstybės turtą. Tai labai tinka ir Šiaulių oro uosto atveju. Oro uostas galėtų būti „įdarbintas“ dešimt kartų labiau ir nešti realią ekonominę naudą ne tik regionui, bet ir visai Lietuvai. Kariškiai savo skrydžiams išnaudoja tik apie 10 procentų ilgiausią pakilimo taką Baltijos šalyse turinčio ir didžiausius pasaulyje orlaivius galinčio priimti Šiaulių oro uosto galimybių. Todėl prašome Ministro Pirmininko palaikyti Šiaulių miesto iniciatyvą ir rasti būdų skirti 50 proc. reikiamų lėšų, t. y. 4,72 mln. eurų.

Primenu, kad visos šios lėšos būtų investuojamos į valstybės turto – lėktuvų riedėjimo takų, peronų ir kitos Lietuvos kariuomenei priklausančios infrastruktūros atnaujinimą“, – komentavo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Pranešimą paskelbė: Vitalis Lebedis, Šiaulių miesto savivaldybė

(Perskaityta per mėnesį: 25, iš jų šiandien: 1.)