Finansai

Smulkiajam ir vidutiniam verslui – lengvesnis kelias į vertybinių popierių biržą

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, siekiančios pritraukti kapitalo išleisdamos savo akcijas ar obligacijas, gali gauti kompensaciją daliai išlaidų, patirtų žengiant į vertybinių popierių biržą. Tokią galimybę suteikia nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) skatinamoji finansinė priemonė „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“.

Kaip pastebi INVEGOS Priemonių valdymo skyriaus projektų vadovė Kristina Račkauskaitė-Liandzbergienė, vertybinių popierių išleidimas gali tapti viena iš alternatyvų pritraukti papildomų lėšų veiklai, kai rinkoje skolintis tradiciniais būdais nepavyksta, arba padėti diversifikuoti verslo finansavimo šaltinius. Visgi kol kas šis būdas tarp smukliojo ir vidutinio verslo atstovų nėra populiarus.

„Tikėtina, kad vienas iš atbaidančių smulkųjį verslą aspektų žengti į vertybinių popierių biržą, yra didelės išlaidos – įvairių dokumentų parengimo ir paskelbimo, įmonės veiklos finansinės, mokestinės, teisinės analizės ir kt. Būtent tam buvo sukurta minėta priemonė, labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, leidžia susimažinti dalį šios finansinės naštos“, – sako K. Račkauskaitė-Liandzbergienė.

Kompensacija gali sudaryti net 50 proc. bendrovės patirtų tinkamų finansuoti išlaidų, vertybinius popierius įtraukiant tiek į „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamą rinką, tiek į alternatyviąją „First North“ rinką Lietuvoje. Jei į biržą įtraukiamos akcijos, maksimali subsidijos suma gali siekti 100 tūkst. Eur, o obligacijų atveju – 50 tūkst. Eur.

Žengimas į vertybinių popierių biržą turi ne tik finansinių privalumų – tai taip pat didina įmonės žinomumą, patikimumą ir skaidrumą. Be to, viešas akcijų platinimas suteikia galimybę iš dalies ar visiškai pasitraukti esamiems akcininkams bei pritraukti naujų, taip pat motyvuoti darbuotojus akcijomis.

Išleidžiant obligacijas svarbus privalumas yra tai, kad nėra nustatyta minimali obligacijų emisijos suma. Obligacijos taip pat leidžia pačiam verslui kontroliuoti skolinimosi sąlygas ir išlaikyti tą pačią akcininkų struktūrą.

Įmonėms, kurios galvoja apie žengimą į vertybinių popierių biržą ir nori sumažinti finansinę naštą, gali teikti paraiškas INVEGAI dėl subsidijos gavimo pagal priemonę „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“. Priėmus sprendimą pareiškėją pripažinti tinkamu gauti pagalbą, akcijas ir obligacijas į biržą būtina įtraukti per vienerius metus su galimybe pratęsti šį laikotarpį dar vieneriems metams.

Kvietimas galioja ir tiems verslams, kurie iki paraiškos pateikimo dienos jau yra įtraukę akcijas ar obligacijas į vertybinių popierių biržą, jei tai įvyko ne anksčiau kaip aprašo įsigaliojimo dieną – 2021 m. liepos 21 d. Tačiau subsidija pagal priemonę reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams, gali būti suteikta kaip atitinkamo dydžio de minimis pagalba pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/ 2013, bet ne kaip valstybės pagalba pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 18 straipsnio nuostatas.

Paraiškos teikiamos INVEGAI el. paštu birza@invega.lt. Konsultacijos dėl priemonės sąlygų teikiamos telefonu +370 5 210 7510 ir el. paštu uzklausos@invega.lt

Apie INVEGĄ

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.

Pranešimą paskelbė: Indrė Vareikytė, UAB „Fabula ir partneriai“

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)