Laisvalaikis

Štai kokia ta šiuolaikinė poezija

Šiuolaikinė poezija turi talentą. Talentą gluminti. Palyginti su Maironio eilėraščiais, postmodernūs eiliuoti kūriniai gali pasirodyti kaip keistenybė. Tačiau…

Originalūs knygų pavadinimai

Poetai nestokoja originalumo. Štai Kęstutis Navakas užsimanė šimtą eilėraščių sudėti į leidinį „100 du“. Automobilių mėgėjai galbūt pasakytų, kad tai „Audi 100“ ir „Audi A2“ modelių pavadinimų hibridas. Matematikai pamanytų, kad kalba sukasi apie kokius nors procentus, galbūt apie lūkesčių viršijimą ir darbo atlikimą ne šimtu, o šimtu dviem procentais.

Originalūs eilėraščių pavadinimai

Saviti ne tik knygų, bet ir pačių eilėraščių pavadinimai. Kartais jie sumąstyti negailint žodžių žaismo išteklių, kitais atvejais – visai supaprastinti. Minėtoje K. Navako knygoje kiekvienas eilėraštis pavadintas skaičiumi. Taip ir einama iš eilės: pirmas, antras, trečias… Įdomu, kad apsieinama be didžiųjų raidžių – tiek pavadinimuose, tiek eiliuojant. Taip tarsi išnyksta sakinio ribos.

Nesurimuota

Šiuolaikinė poezija – nebūtinai rimuota. Kokios nuomonės šia tema? Ogi visokios. Diskusijose vieni žmonės teigia, kad rašyti eiliuotai yra lengviau. Kiti prieštarauja, sako, jog nerimuojant tenka daugiau pasistengti, kad tekstas „užkabintų“.

Klausimas dėl eiliavimo aktualus ne tik rašant, bet ir skaitant. Vieniems priimtinesnis eiliuotas variantas, kiti palaiko neeiliuotą. Žinoma, yra ir negriežtų vertinimų, kai pritariama, jog ir vienaip, ir kitaip įmanoma gerai rašyti bei įdomiai skaityti.

Žodžių žaismas

Nepriklausomai nuo pasirinkto tipo (rimuota / nerimuota), dažnai eilėraščiuose aptinkama žodžių žaismo. Tai įtraukia, priverčia suklusti; įsijungia mąstymo mechanizmai, poetinius kūrinius imama laikyti nepaviršutiniškais.

Sąsajos

Viena iš sėkmės formulių – asociatyvus mąstymas. Įvairiausios sąsajos dar labiau intriguoja. Skaitant suvokiama, kad autoriaus nemenkai paplušėta, nepasiduota paviršutiniškumui. Eita į gylį, kalba dekonstruota iki smulkiausių dalykų ir vėl sudėta į visumą, tik jau kitokią, pagaulesnę, filosofiškesnę.

Kartais sąsajos akivaizdžios, o kai kada norint suprasti prireikia pažinti platesnį kontekstą.

Kokybiškas popierius

Autoriai ir leidyklos nori, kad skaitytojus užburtų ne tik turinys, bet ir apipavidalinimas, todėl poezijos leidinių viršeliai originalūs, o popierius anaiptol ne pats prasčiausias.

Postmoderni poezija nusipelno apibūdinimo „paslaptinga“. Gali būti sudėtinga įveikti barjerą tarp „neaišku“ ir „įdomu“, bet įveikus vertinimas „įdomu“ pavirsta „labai įdomu“.

(Perskaityta per mėnesį: 33, iš jų šiandien: 1.)