Finansai

TEISMAS NEPALENGVINO ATSAKOMYBĖS KARTELIUS SUDARIUSIOMS VAIRAVIMO MOKYKLOMS

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) patvirtino, kad Konkurencijos taryba pagrįstai nubaudė vairavimo mokyklas bei Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociaciją (LVMA) už kartelinius susitarimus ir skyrė adekvačias baudas.

Tyrimą atlikusi Konkurencijos taryba 2018 m. gruodį paskelbė, kad 26 vairavimo mokyklos ir LVMA derino įkainius už vairavimo mokymo paslaugas Vilniuje, Kaune bei Jurbarke. Pavyzdžiui, iki 2016 m. balandžio B kategorijos vairavimo kursų kaina sostinėje svyravo nuo 270 Eur iki 419 Eur, o C, CE ir D kategorijų – nuo 480 Eur iki 732 Eur. Susitarimą sudariusių Vilniaus vairavimo mokyklų įkainiai nuo 2016 m. liepos gerokai pakilo ir tapo beveik vienodi: B kategorijos kursų kaina siekė apie 500 Eur, C, CE ir D – nuo 700 iki 1100 Eur. Vairavimo mokyklų paslaugos sostinėje ėmė pigti 2018 m. vasarą Konkurencijos tarybai įtariamiems pažeidėjams išsiuntus tyrimo išvadas.

Už konkurenciją ribojantį susitarimą pažeidėjoms skirtos baudos nuo 1 500 iki 129 300 Eur – iš viso 574 400 Eur.

Konkurencijos tarybos nutarimą apskundė 13 vairavimo mokyklų ir LVMA. Bylą išnagrinėjęs VAAT atmetė pareiškėjų skundus ir konstatavo, kad Konkurencijos taryba tinkamai įvertino visas faktines tyrimo aplinkybes ir pagrįstai skyrė baudas, kurių nėra pagrindo naikinti arba mažinti.

VAAT akcentavo, kad pareiškėjai padarė vieną iš pavojingiausių konkurencijos teisės pažeidimų, kurie daro žalą šalies ekonomikai, o atsakomybė kyla visiems susitarimo dalyviams, nepaisant to, ar jie ėmėsi aktyvių veiksmų. Teismai yra aiškinę, kad net ir pasyvus įmonės dalyvavimas susitikimuose, per kuriuos sudaryti antikonkurencinio tikslo siekiantys susitarimai, ir neprieštaravimas jiems, laikytinas bendrininkavimu, dėl kurio gali kilti atsakomybė, nes nebylus pritarimas neteisėtai iniciatyvai skatina tęsti pažeidimą.

VAAT sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 6, iš jų šiandien: 1.)