Finansai

„TOKSIKOS“ VALDYBA SIŪLO IŠMOKĖTI AKCININKAMS 880 TŪKST. EUR DIVIDENDŲ

Pavojingųjų atliekų tvarkymu užsiimanti UAB „Toksika“ už 2020 metus siūlys akcininkams išmokėti 880 391 Eur dividendų. Pagrindinė bendrovės akcininkė – valstybė, kuriai priklauso 92,51 % „Toksikos“ akcijų. Šias akcijas patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

2020 metais „Toksika“ gavo 8,57 mln. Eur pardavimo pajamų – 75 % daugiau 2019 metais. Pardavimo savikaina 2020 metais sudarė 4,27 mln. Eur (50 % daugiau negu 2019 metais), veiklos sąnaudos – 2,65 mln. Eur (45 % daugiau negu 2019 metais). „Toksikos“ EBITDA 2020 metais sudarė 2,26 mln. Eur ir buvo 2,5 karto didesnė negu 2019 metais. Grynojo pelno 2020 metais uždirbta 1,64 mln. Eur – net 8,1 karto daugiau negu 2019 metais.

2020 metais „Toksika“ surinko 24 225 tonas pavojingųjų atliekų – daugiausiai per visą savo veiklos istoriją ir 44% daugiau negu 2019 metais. Sutvarkytų atliekų kiekis taip pat buvo rekordinis – jis sudarė 25 335 tonas ir buvo 30 % didesnis negu 2019 metais. Bendrovė beveik pasiekė maksimalius leidžiamus atliekų tvarkymo pajėgumus – pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje sudegino 9 462 tonas (iš leidžiamų 10 000 t), o pavojingųjų atliekų sąvartyne pašalino 9 000 tonų (iš leidžiamų 9 000 t) atliekų.

UAB „Toksika“ 2020 metų metinis pranešimas ir audituota finansinė atskaitomybė pateikta viešai toksika.lt interneto svetainėje.

2020 metais Valdymo koordinavimo centras “Toksikai” suteikė aukščiausią A+ gerosios valdysenos įvertinimą ir pripažino bendrovę 2020 metų valdysenos lydere vidutinio dydžio įmonių kategorijoje.

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimų 2020 m. konkurse, kurį nuo 2013 metų organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais, „Toksika“ gavo net tris apdovanojimus vidutinių įmonių kategorijoje. Bendrovė buvo pripažinta „Aplinkai draugiškiausia įmonė 2020“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė 2020“ ir “Delfi.lt skaitytojų išrinkta Metų bendruomeniškiausia įmonė 2020”.

Nuoroda į metinę ataskaitą: https://toksika.lt/wp-content/uploads/2021/04/TOKSIKA-veiklos-ataskaita-2020.pdf 

Pranešimą paskelbė: Kristina Jugulytė, PR Service

(Perskaityta per mėnesį: 5, iš jų šiandien: 1.)