Finansai

Turto bankas, efektyvindamas valstybės turto valdymą, diegia į klientus orientuotus sprendimus

Valstybės nekilnojamąjį turtą valdanti ir jo priežiūrą užtikrinanti valstybės įmonė Turto bankas tobulindamas valstybės turto valdymą, diegia į klientus orientuotus sprendimus, kurie pagerins tiek valdomo turto efektyvumą, tiek institucijų darbuotojų patirtį.  Vienas iš tokių yra sprendimų yra nuo liepos pradžios įmonėje įdiegtas Klientų aptarnavimo standartas (KAS), kurio taikymas prisidės prie geresnių darbo sąlygų kūrimo viešajame sektoriuje.

 

Šiemet Turto bankas įgyvendina paskutinį, šeštąjį administracinės paskirties valstybės turto centralizacijos etapą, kurio metu iš institucijų bus perimta centralizuotai beveik 90 tūkst. kv. metrų ploto patalpų, o bendras  centralizuotai valdomo turtas sieks daugiau nei 700 tūkst. kv. m.  Simboliška, kad su centralizacijos pabaiga, į valstybės turto valdymą diegiamos priemonės, kurios užtikrins nebe kiekybinį, o kokybinį tokio turto valdymą.

„Turto bankas, kaip valstybės nekilnojamo turto valdytojas, savo kasdieninėje veikloje nuolat ieško sprendimų, kurie būtų orientuoti į klientus ir jų lūkesčių išpildymą. Tam, kad tai darytume efektyviau ir išlaikytume nuoseklumą, plečiantis veiklos apimtims, savo organizacijoje įdiegėme Klientų aptarnavimo standartą. Tai sudarys sąlygas darbuotojų tobulėjimui ir bendradarbiavimo tarp  mūsų darbuotojų ir klientų stiprinimui“, – sako M. Jakštas.

Klientų aptarnavimo standarto diegimas yra dalis Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas“. Be minėtos priemonės, Turto bankas gerina ir efektyvina valstybės turto valdymą diegdamas įmonėje procesinį valdymą, atlikdamas pagrindinių valdomo turto rodiklių stebėsena, standartizuodamas pirkimų sutartis,  ruošdamas valdomo turto standartą, skaitmenizuoja valstybės turto valdymą. Tikimasi, kad šios priemonės prisidės prie efektyvesnio valstybės turto valdymo.

Įsiklausoma į klientus ir darbuotojus

Klientų poreikių išmanymas – viena esminių klientų aptarnavimo  proceso dalių. Todėl ruošiantis įdiegti KAS, buvo atlikta Turto banko klientų apklausa, kuri parodė, kaip vertinamas Turto bankas ir jo teikiamos paslaugos.

„Identifikuoti klientų lūkesčiai ir prioritetai tapo naujojo standarto suformavimo pagrindu. Siekiame ilgalaikio kokybinio rezultato, todėl, įtraukdami klientus, nuolat stebėsime, kaip yra laikomasi jo nuostatų – tai yra, vykdysime klientų apklausas, kad matytume, kaip Turto bankui sekasi įgyvendinti savo pažadus“, – sako M. Jakštas.

Į procesą aktyviai įtraukti ir Turto banko darbuotojai – jie dalyvavo KAS formavimo sesijose ir dalinosi savo įžvalgomis apie klientų ir darbuotojų patirties gerinimą banke.

„Standarto įvedimas padės darbuotojams konstruktyviai spręsti kylančias problemas ir savarankiškai priimti sprendimus. Turėdami aiškias gaires, galėsime objektyviai stebėti paslaugų teikimo kokybę,  atkeipti dėmesį į trūkumus ir operatyviai juos pašalinti“, – pasakoja M. Jakštas.

Pagrindiniai KAS principai

Naujasis Turto banko KAS bus taikomas Turto valdymo departamente, teikiant paslaugas, atsakant į klientų klausimus bei sprendžiant įvairias situacijas. Standarte apibrėžiamos banko vertybinės nuostatos bei elgesio etiketas. Pagrindiniai naujoje standarto principai, formuojantys Turto banko santykį su klientais yra pagarba, teisingumas, objektyvumas ir nešališkumas.

Standarte numatoma, kaip darbuotojai su klientais bendraus ir teiks informaciją įvairiose situacijose – tiesiogiai, telefonu, internetu, taip pat kaip fiziškai reprezentuos Turto banką, racionaliai planuos laiką ir laikysis įsipareigojimų. 

Turto banko Klientų aptarnavimo standartas yra skelbiamas internetinėje svetainėje www.turtas.lt.  

Apie ES finansuojamą projektą „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas“

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo tobulinimas“ skirtas tobulinti valstybės turto valdymą. 2017-2020 m. įgyvendinamas projektas susideda iš trijų dalių: valstybės nekilnojamojo turto reformų modelio ir priemonių plano parengimo ir įgyvendinimo; operatyvaus nekilnojamojo turto valdymo informacinės sistemos sukūrimo ir diegimo; reikalingų Valstybės turto informacinės paieškos sistemos patobulinimų diegimas. Įdiegus šias priemones, pagerės valstybės turto priežiūra ir stebėsena.

Apie Turto banką

Turto bankas  –  tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Šiuo metu Turto bankas patikėjimo teise valdo apie 1 mln. kv. m ploto valstybei priklausančio nekilnojamojo turto. Be nekilnojamojo turto valdymo, Turto bankas atlieka tokias valstybės pavestas funkcijas kaip nenaudojamojo turto realizacija, valstybei priklausančių įmonių privatizavimas ir skolų išieškojimas.

Kontaktai žiniasklaidai:

Tomas Bagdonas

komunikacijos vadovas

tomas.bagdonas@turtas.lt

+370 5 278 09 29

+370 680 21 199

Pranešimą paskelbė: Monika Kundelytė, UAB Headline agency
Turto bankas, efektyvindamas valstybės turto valdymą, diegia į klientus orientuotus sprendimus

(Perskaityta per mėnesį: 13, iš jų šiandien: 1.)