Finansai

Verslas jau gali naudotis nauja INVEGOS garantijų priemone „Portfelinės garantijos 3“

Nacionalinė plėtros agentūra „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) jau daugiau kaip 20 metų verslui teikia garantijas, prisiimdama dalį rizikos ir taip palengvindama finansavimo gavimą, kuomet verslui trūksta užstato ar finansų įstaigoms jis nepatrauklus. Siekdami atverti daugiau galimybių verslui, INVEGA ir „Citadele“ bankas pasirašė pirmąją sutartį dėl skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“. Pasinaudojus šia priemone, smulkusis ir vidutinis verslas galės gauti iki 1,875 mln. Eur vertės finansavimą kredito linijos, paskolų ir finansinės nuomos (lizingo) sandorio formomis su portfeline garantija, kuria bus garantuojama 80 proc. finansuojamos sumos.

„Teikdama portfelines garantijas valstybė prisiima dalį rizikos, o tai bankus skatina aktyviau skolinti bei užtikrinti finansavimą palankesnėmis sąlygomis. Todėl tikimės, kad pasirašyta pirmoji sutartis dėl portfelinių garantijų priemonės su „Citadele“ banku suteiks galimybę verslui aktyviai naudotis finansavimo galimybėmis įvairiuose verslo plėtros etapuose“, – sako INVEGOS Priemonių valdymo skyriaus vyresnioji projektų vadovė Sigita Rutkauskaitė.

Anot „Citadele“ banko Lietuvos filialo vadovo Dariaus Burdaičio, ši priemonė leis palankesnėmis sąlygomis gauti paskolą, kuomet įmonėms trūksta užstato arba turimas užstatas finansų įstaigoms yra nepakankamas.

„Susidomėjimas paskolomis su valstybės garantijomis vis dar yra didelis. To priežastis, kad finansavimo suteikimas su valstybės garantija ne tik supaprastina paskolos gavimo procesą, nes sprendimai yra priimami greičiau, tačiau suteikiama INVEGOS garantija taip pat mažina ir verslo kreditavimo riziką, todėl paskolas galime suteikti platesniam ratui verslų“, – teigia Darius Burdaitis.

Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos, kredito linijos ar lizingo sumos grąžinimą finansų tarpininkui. Iš viso pagal priemonę „Portfelinės garantijos 3“  Lietuvos įmonėms „Citadele“ bankas galės suteikti paskolų daugiau nei už 100 mln. Eur.

Didžiausia galima portfelinės garantijos suma – 1 875 000 Eur, o įmonių, kurios vykdo krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Dėl garantijos gali kreiptis ir įmonės, užsiimančios pirmine žemės ūkio produktų gamyba, tačiau šiuo atveju didžiausia garantuojama suma galės būti iki 234 375 Eur, o  žuvininkystės ar akvakultūros veikla užsiimančių įmonių atveju – 281 250 Eur.

Finansavimas investicinės paskolos ir finansinės nuomos (lizingo) atveju gali būti suteikiamas ne ilgiau nei 120 mėnesių, apyvartinių lėšų papildymo paskolų atveju – 60 mėnesių. Jei suteikiamas finansavimas kredito linijos forma, finansavimas gali būti teikiamas ne ilgiau kaip 36 mėnesiams.

Portfeline garantija garantuojamas paskolas, kredito liniją ar lizingą teikia ir dokumentaciją rengia atrinkti finansų tarpininkai, besivadovaudami savo vidaus tvarkomis ir procedūromis, todėl verslas, norėdamas pasinaudoti finansine priemone, turėtų kreiptis į finansų įstaigą, bendradarbiaujančią su INVEGA. Priemonei skirta 90 mln. Eur lėšų, o tokia suma leidžia suteikti daugiau nei 600 mln. Eur vertės garantijų už paskolas ir lizingo sandorius.

Pranešimą paskelbė: Austėja Šutaitė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)