Finansai

VIEŠAI KONSULTACIJAI TEIKIAMI BENDROVĖS „KAUNO LIFTAI“ ĮSIPAREIGOJIMAI

Suinteresuoti asmenys kviečiami iki šių metų liepos 20 d.  teikti savo nuomonę dėl bendrovės „Kauno liftai“ įsipareigojimų, kuriais, preliminariu Konkurencijos tarybos vertinimu, būtų išsaugota veiksminga konkurencija kėlimo įrenginių techninės priežiūros ir remonto bei kėlimo įrenginių keitimo rinkose,  įgijus 100 proc. įmonių „Baltijos liftai“ ir „Šiaulių liftas“ akcijų. 

Konkurencijos taryba 2022 m. liepą nusprendė savo iniciatyva taikyti koncentracijos priežiūros procedūrą ir įpareigojo „Kauno liftus“ pateikti pranešimą apie 2021 m. gegužę įvykdytą sandorį, kai buvo įsigyta 100 proc. įmonių „Baltijos liftai“ ir „Šiaulių liftas“ akcijų. Kadangi minėtų bendrovių suminės bendrosios pajamos 2020 m. neviršijo 20 mln. Eur ribos, numatytos Konkurencijos įstatyme, „Kauno liftai“ neprivalėjo pranešti apie numatomą vykdyti koncentraciją ir gauti Konkurencijos tarybos leidimą.  

Atlikusi preliminarų 2022 m. spalio 26 d. gauto pranešimo apie koncentraciją vertinimą, institucija nustatė, kad  dėl sandorio būtų sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija kėlimo įrenginių techninės priežiūros ir remonto Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Utenos apskričių bei kėlimo įrenginių keitimo Vilniaus apskrities atitinkamose rinkose. Neigiamas koncentracijos poveikis Vilniaus apskrities kėlimo įrenginių techninės priežiūros ir remonto rinkoje nustatytas  įvertinus, be kita ko, koncentracijos dalyvių padėtį senesnių nei 25 m. ir ne savo instaliuotų liftų techninės priežiūros ir remonto segmentuose.  

Reaguodama į pateiktas išvadas, bendrovė „Kauno liftai“ liepos 14 d. pateikė įsipareigojimus, kuriais pasiūlė perleisti tretiesiems asmenims „Baltijos liftų“ ir „Šiaulių lifto“ kėlimo įrenginių priežiūros ir/ar remonto paslaugų sutartis, kurias atitinkamose Panevėžio, Utenos ir Kauno apskrityse įgijo įvykdžiusi koncentraciją bei perleisti „Kauno liftų“ turimų senesnių nei 25 m. ir ne savo instaliuotų liftų priežiūrą Vilniaus apskrityje. Taip pat įsipareigojo perleisti „Kauno liftų“ kėlimo įrenginių keitimo sutartis Vilniaus apskrityje. 

Konkurencijos taryba kviečia visus suinteresuotus asmenis iki 2023 m. liepos 20 d. pateikti argumentuotas nuomones dėl įsipareigojimų el. paštu spg@kt.gov.lt.

Su nekonfidencialiu įsipareigojimų tekstu galima susipažinti čia. 

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)