Finansai

Vištienos konservai ESFA ir dvigubi standartai

Pagal sutartį su ESFA UAB ,,Pontem“ buvo įsipareigojusi, kad produktas (vištienos konservai) bus pateikiamas atskiromis partijomis du kartus per metus.  Pirmoji vištienos konservų partija 511 659 vnt. buvo nuvežta į ESFA partnerių sandėlius dar balandžio mėnesį. Visi šie konservai išdalinti ir suvartoti. Jokių pretenzijų ar skundų dėl patiekto produkto negauta.

 Prieš pateikiant konservus ESFAI, akredituotoje laboratorijoje buvo atlikti konservų laboratoriniai tyrimai, kurie patvirtino, kad dalinimui skirti konservai atitinka kokybės reikalavimus, konservų tyrimų protokolai su išvadomis apie tinkamumą buvo pateikti ESFA‘i.

Antroji  partija – 567 783 vnt.  į ESFA partnerių sandėlius buvo pristatyta pirmoje spalio mėn. pusėje. Spalio mėn. 19 d. gavome  pranešimą iš VMVT, kad konservų tiekimas rinkai sustabdomas.  ESFA, su kuria sudaryta pirkimo sutartis,  pranešimą apie netinkamą sutarties vykdymą atsiunčia spalio 25 d.

Stebina tai, kad VMVT vertina ir  kontroliuoja sutarties, sudarytos tarp dviejų ūkio subjektų, sąlygas,  produktų technines specifikacijas,  peržengdama savo kompetencijos ribas.  Kyla didelės abejonės ir dėl  VMVT  sprendimo ,,dėl produkto neatitikimo sutarties sąlygoms“ po to,  kai praktiškai abi konservų  partijos išdalintos ir didžioji jų dalis suvartota.

Dar labiau negu keista, kad  pati  VMVT nustačiusi, ,,kad produktas yra saugus vartoti „,  ieško priežasčių sustabdyti produkto tiekimą rinkai, remdamasi sau pavaldžios tyrimų laboratorijos abejotinu vertinimu. Tada kreipėmės į nepriklausomus ekspertus – Kauno Technologijos Maisto instituto Maisto tyrimų centrą, kuris akredituotoje laboratorijoje atliko minėtų konservų tyrimus ir nustatė, kad vištienos konservai atitinka keliamus techninės specifikacijos reikalavimams, išvadą pateikdami Tyrimų protokole Nr. 71095 (2018-11-02).  Ir tai jau antros akredituotos laboratorijos tyrimų išvados, patvirtinančios konservų tinkamumą ir kokybę.

Deja, ESFA‘i ir VMVT kažkodėl tinka tik VMVT atliktas subjektyvus tyrimas. Jau ne pirmą kartą stebime keistą VMVT poziciją ir dvigubų standartų taikymą konkrečių įmonių atžvilgiu, pvz.: 2017 UAB ,,Sanitex“ ESFA teikti žuvies konservai iš tiesų neatitiko sutartyje numatytos kokybės reikalavimų (realiai grynasis žuvies kiekis buvo 40 proc., kai pagal sutartį privalėjo būti ne mažiau 60 proc.), bet VMVT nusišalino, teigdama neturinti įgaliojimų sutartinių įsipareigojimų vertinimui; 2018 m. birželį kilus UAB ,,Grūstė“ ESFA parduotų galimai nuodingų pasenusių žuvies konservų (tyrimais patvirtinta, kad tai tiesa), kuriais skirtinguose rajonuose apsinuodijo socialiai remtini asmenys, skandalui – VMVT  taip pat tyrimų neatliko, teigdama, kad tiesioginių skundų dėl apsinuodijimų nebuvo, nors apnuodyti paramos gavėjai kreipėsi ne vienoje savivaldybėje į dalintojus. Natūraliai kyla klausimas, kas ir kodėl įtakoja VMVT sprendimus ir skirtingų standartų taikymą skirtingiems rinkos dalyviams? 

Mums, kaip įmonei lieka vienas kelias, kreiptis į LR teismą ir ginti savo teisėtus reikalavimus.

Pranešimą paskelbė: Silva Petrikauskienė, UAB ,,Pontem“

(Perskaityta per mėnesį: 4, iš jų šiandien: 1.)