Finansai

Vyriausybė nutarė didinti INVEGOS įstatinį kapitalą iki 53 mln. Eur

Trečiadienį Lietuvos Vyriausybė priėmė sprendimą padidinti nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijos ir verslo garantijos“ (INVEGA) įstatinį kapitalą 45,4 mln. Eur, t. y. nuo 8 iki 53,4 mln. Eur. Šis žingsnis žengtas vykdant nacionalinių plėtros įstaigų „Viešųjų investicijų plėtros agentūra” (VIPA), UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra” (VIVA), UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” (ŽŪPGF) konsolidavimą INVEGOS pagrindu. Naujos struktūros organizacijos kapitalas didinamas įvertinus visų prijungiamų įmonių vertę.

„Įmonių grupės sudarymas, tai yra INVEGOS kapitalo didinimas turtiniu įnašu – kitų įmonių akcijomis – užbaigia vieną iš svarbių konsolidacijos etapų. Ženkliai didesnis konsoliduotos nacionalinės plėtros įstaigos kapitalas leis pritraukti daugiau privačių lėšų, didins investuotojų pasitikėjimą ir tuo pačiu leis įvairiems ekonomikos sektoriams pasiūlyti daugiau investicijų“, – sakė INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Pasak jo, įmonių sujungimas buvo numatytas Vyriausybės programoje, juo siekiama panaikinti valstybės vykdomo skatinamojo finansavimo priemonių dubliavimąsi, fragmentaciją ir efektyviau koncentruoti finansinius resursus toms sritims, kur labiausiai reikia valstybės investicijų.

„Kol kas visa konsoliduojamų įmonių veikla bus tęsiama įprastai, jungiamų įmonių įsipareigojimai klientams ir partneriams išlieka ir visos paslaugos bus teikiamos toliau. Šių metų pabaigoje ir kitų pradžioje reorganizacija įsibėgės, kuomet prie INVEGOS bus visiškai prijungtas ŽŪPGF bei perkelta dalis VIVA funkcijų ir darbuotojų. Po to seks VIPA veiklos perkėlimas“, – teigia K. Motiejūnas.

Konsoliduotos įmonės siekiai ir veiklos apimtis bus platūs – tikslingas lėšų investavimas valstybei svarbiose srityse, verslo aplinkos gerinimas, tvaraus finansavimo, kapitalo rinkos skatinimas per inovatyvius finansinius instrumentus. Svarstoma steigti žaliųjų finansų institutą, plėtoti vystomojo bendradarbiavimo projektus, todėl bus siekiama išlaikyti didžiąją dalį darbuotojų, panaudojant jų turimą patirtį, skirti dėmesio ir jų kompetencijų stiprinimui.

„Vieno langelio principu ateityje veiksianti INVEGA sieks aktyviai prisidėti prie ekonominio ir socialinio valstybės progreso, lietuviško verslo plėtros tarptautinėse rinkose. Lig šiol atskirai veikusios nacionalinės plėtros įstaigos turėjo skirtingas veiklos strategijas, finansavimo šaltinius ir valdymo struktūras, nors techniškai veikė panašiai ir siūlė panašias finansines paslaugas. Logiška, kad sutelkus visa tai į vieną vietą – vieną įstaigą, galima geriau išnaudoti jų visų stiprybes, kompetencijas. Kitų ES šalių praktika irgi rodo, kad geriau vienas tvirtas valstybės finansinės pagalbos darinys nei keli skirtingi, o ir verslui, kitiems sektoriams kur kas patogiau dirbti kreipiantis į vieną plėtros įstaigą“, – akcentavo K. Motiejūnas.

Konsolidacijai pasirinktas modelis – prie INVEGOS prijungti kitas nacionalines plėtros įstaigas kaip dukterines įmones. Tai leis užtikrinti esamų finansinių priemonių tęstinumą, kartu pertvarkos procesas bus paprastesnis, greitesnis.

Konsolidaciją planuojama užbaigti kitais metais.

Pranešimą paskelbė: Austėja Šutaitė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)