Finansai

2020-ieji – „Grigeo Klaipėdos“ pokyčių metai: po skandalo sustiprintas dėmesys tvarumui ir aktualioms problemoms

Siekia greičiau kompensuoti žalą

„Grigeo Klaipėda“ nuo pat pradžių prisiėmė ir prisiims atsakomybę už savo veiklą, todėl siekdama nustatyti žalos aplinkai faktą ir mastą, pasitelkė tarptautinius ekspertus „TIG Environmental“, kurie praėjusiais metais atliko ne vieną mėnesį trukusį ekspertinį tyrimą ir pateikė savo išvadas.

„Bendrovės prioritetas yra kuo greičiau objektyviai išsiaiškinti poveikį gamtai bei atkurti pirminę aplinkos būklę, todėl patys iniciavome užsienio ekspertų tyrimą. Remiantis skaičiavimais ir užsienio ekspertų išvadomis, „Grigeo Klaipėdos“ nuotekų paveiktas Kuršių marių plotas turėjo būti ribotas, o poveikis žuvims bei zooplanktonui nepadarytas“, – kalba T. Eikinas.

„Grigeo Klaipėda“, vos tik gavusi nepriklausomų užsienio ekspertų išvadas, jas perdavė Aplinkos apsaugos departamentui, Aplinkos apsaugos agentūrai bei Klaipėdos apygardos prokuratūrai.

„Kadangi nesame aplinkosaugos ekspertai, neturime kompetencijos vertinti šios informacijos. Todėl ji buvo perduota atsakingoms institucijoms tikintis, kad jos toliau galės tęsti tyrimo eigai būtinus veiksmus. Taip pat ir toliau bendradarbiaujame bei palaikome dialogą, teikiame visą turimą informaciją, kad tyrimas būtų kuo greičiau baigtas“, – tikina „Grigeo Klaipėdos“ vadovas.

Prioritetas tvarumui ir aplinkosaugai

Praėjusiais metais „Grigeo Klaipėda“ taip pat nuodugniai peržiūrėjo savo veiklos ir vadybos procesus ir atliko ne vieną auditą, padėjusį ištaisyti silpnąsias vietas bei žengti tvarumo keliu. Pavyzdžiui, pasaulinė kokybės užtikrinimo ir rizikos valdymo organizacija DNV GL po spalio mėnesį atlikto papildomo audito „Grigeo Klaipėdoje“ priėmė sprendimą įmonei sugrąžinti atitikimą aplinkosauginiams standartams žymintį sertifikatą ISO 14001, kuris buvo suspenduotas 2020-ųjų sausį.

Šio sertifikato susigrąžinimas bendrovei yra itin svarbus ne tik norint įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, tačiau ir siekiant susigrąžinti visuomenės bei klientų pasitikėjimą. „Tai yra įrodymas, kad ne tik pasimokėme iš praeityje padarytų klaidų, bet ir ėmėmės reikšmingų pokyčių, jog panašūs incidentai bendrovėje daugiau nepasikartotų. Mums svarbu ne tik turėti šį sertifikatą, bet ir savo veiklą grįsti reikalavimais, kurie jam keliami. Todėl atitinkamai stipriname „Grigeo Klaipėdos“ vadovų komandą, rengiame ir ketiname įgyvendinti naują tvarumo strategiją, padėsiančią pasiekti užsibrėžtų tikslų“, – sako T. Eikinas.

DNV GL vykdyto audito buvo įvertinta, kad šiuo metu „Grigeo Klaipėda“ turi galiojantį TIPK leidimą bei galiojančią sutartį su „Klaipėdos vandeniu“ dėl gamybinių nuotekų valymo, todėl atitinka teisinius reikalavimus. Audito metu taip pat buvo vertinamas vadovybinės analizės ir vidaus auditų procesų rezultatyvumas, vadybos sistemos atnaujinimai, sertifikavimo ženklų ir sertifikavimo nuorodų naudojimo kontrolė bei įmonės iškelti tikslai. Šis sertifikatas yra bendrovės brandos įvertinimas, atspindintis jos požiūrį į tvarumą, aplinkosaugą bei socialinę atsakomybę.

Sprendžia bendruomenei aktualias problemas

„Grigeo Klaipėdai“ teko susidurti ir su nuotekų valymo iššūkiais, kurie palietė ir Klaipėdos miesto gyventojus. Kadangi iki šiol areštuoti fabriko nuotekų valymo įrenginiai Dumpiuose, šiai dienai „Grigeo Klaipėdos“ nuotekomis rūpinasi „Klaipėdos vanduo“. Tiesa, jų pajėgumai nėra technologiškai pritaikyti bendrovės nuotekų valymui, todėl „Grigeo Klaipėdai“ ne kartą teko priverstinai stabdyti savo darbą. Taip pat „Grigeo Klaipėdai“ ieškant sprendimų, kaip sumažinti nuotekų taršą, buvo jaučiamas nemalonaus kvapo suaktyvėjimas prie fabriko Klaipėdoje.

„Todėl ėmėme diegti pažangius technologinius sprendimus. Taip pat praėjusių metų pabaigoje parengėme bei pradėjome įgyvendinti statybos techninį projektą, kuriuo remiantis pradėti tiesti nuotekų tinklai, leisiantys atlikti dalinį nuotekų valymą Dumpiuose. Šis projektas stabilizuotų „Klaipėdos vandens“ nuotekų valyklos apkrovas bei padėtų spręsti „Grigeo Klaipėdos“ fabriko aplinkoje suaktyvėjusių kvapų problemą“, – aiškina T. Eikinas.

Šiuo metu yra įgyvendinamas antrasis statybų etapas iš trijų. Techniniame projekte numatyti ir šiuo metu įrenginėjami nuotekų tinklų statybos sprendimai yra suderinti su visomis atsakingomis institucijomis, o statybos leidimą išdavė Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Užbaigus darbus būtų nutiesta nuotekų transportavimo trasa, sujungianti Dumpių valymo įrenginius su „Klaipėdos vandens“ nuotekų valykla. Valymo įrenginiai Dumpiuose pradės veikti tik gavus atitinkamų institucijų leidimus juos eksploatuoti.

„Vykdydami šį projektą griežtai laikomės visų nustatytų sąlygų ir reikalavimų, o dėl kiekvieno etapo darbų informuojame Klaipėdos apygardos prokuratūrą. Tiesa, kad įrenginiai Dumpiuose galėtų pradėti pilnai veikti, bendrovei dar teks pasirūpinti ir veiklos įteisinimu Taršos integruotos prevencijos kontrolės leidime bei sudaryti ilgalaikę nuotekų tvarkymo sutartį su „Klaipėdos vandeniu“. Taip pat turi būti panaikinti teisėsaugos institucijų nustatyti draudimai naudoti esamus valymo įrenginius. Kadangi šis klausimas aktualus ne tik „Grigeo Klaipėdai“, bet ir visai miesto bendruomenei, labai tikimės atsakingų institucijų objektyvaus požiūrio į situaciją“, – sako T. Eikinas.

Darbų nestigo visus metus

2020-ieji „Grigeo Klaipėdai“ iš tiesų buvo pokyčių metai, lydimi plataus spektro darbų. Bendrovėje atliktas tarptautinės bendrovės AFRY auditas, apimantis aplinkosaugos, darbuotojų saugos bei sveikatos ir veiklos procesų sritis. Po audito buvo suformuluotos išvados bei pateiktos 48 rekomendacijos, iš kurių didžioji dalis jau yra įgyvendinta, o likusias jau baigiame įgyvendinti. Įmonėje taip pat peržiūrėta ir patvirtinta nauja įmonės valdymo struktūra, sukurta tvarumo vadovo pozicija bei įdarbintas kompetentingas tvarumo vadovas. Naujoji vadovybė bus atsakinga už parengtos tvarumo strategijos įgyvendinimą. O aplinkos taršos sprendimų kūrimui Klaipėdos regione bei aplinkosaugos specialistų rengimui Klaipėdos universitetui skirta 0,5 mln. Eur parama.

Sprendžiant kvapų problemą 2020 m. pradėta įgyvendinti „Buckman“ parengta kvapų priežasčių nustatymo programa bei pradėta naudoti „AirBorn“ sistema, skirta neutralizuoti ne tik išsiskiriančius kvapus, bet ir jų sukėlėjus. Kartu įdiegta kvapų monitoringo sistema, kurią sudaro elektrinė nosis dėl kvapų matavimo fabriko aplinkos ore su hidrometeorologijos duomenų stotele. Galiausiai, visus metus „Grigeo Klaipėda“ reguliariai dezinfekavo dalį baseinų, kad mažėtų mikrobiologija bei jų skleidžiami sieros vandenilio ir amoniako kvapai, o iš Dumpių buvo išvežta 30 000 tonų komposto.

Pranešimą paskelbė: Sandra Paškauskaitė, UAB „INK agency“
2020-ieji – „Grigeo Klaipėdos“ pokyčių metai: po skandalo sustiprintas dėmesys tvarumui ir aktualioms problemoms

(Perskaityta per mėnesį: 9, iš jų šiandien: 1.)