Finansai

„Bega“: įmonės interesas – „auginti“ sėkmingus darbuotojus, kurie „augintų“ valstybę

Lietuvoje veikiantis verslas neišnaudoja savo potencialo regionuose, kur jo saitai su vietos bendruomenėmis jų pačių vertinimu yra gana silpni. Ir, nors įvairios verslo socialinės iniciatyvos ir projektai pagrinde sutelkti didžiuosiuose miestuose, o verslo socialinė atsakomybė gyventojų pirmiausiai suprantama kaip skaidrus didesnio nei minimalus atlyginimo mokėjimas, Klaipėdos įmonės praktika parodė, kad tinkama darbuotojų edukacija ir įtraukimas į socialinius projektus gali duoti nemenkų „dividendų“ tiek įmonei, tiek šaliai.

Verslo socialinės atsakomybės skatinimo kampaniją „Ne tik sau“ inicijavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija užsakė reprezentatyvią visos šalies gyventojų apklausą. Paaiškėjo, jog sąžiningumas darbuotojų atžvilgiu aktualiausias regionų centruose ir kaimo vietovėse, čia ne vokeliuose mokamų atlyginimų tikisi atitinkamai 51 ir 39 proc. apklaustųjų, kai didmiesčiuose tokių – 34 procentai.

Didesni nei minimalūs atlyginimai svarbūs 40 proc. rajonų centrų ir 37 proc. kaimų gyventojų bei tik 28 proc. didmiesčių gyventojų.

Potencialo yra, išskyrus…aplinkosaugą

Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius Andrius Nikitinas pastebi, kad regionuose verslas turi progą sustiprinti ryšius su vietos gyventojais. Juo labiau, kad čia praktiškai nuolat trūksta darbuotojų.

„Regionuose 18 proc. gyventojų socialiai atsakinga įmone laikytų tą, kuri savanoriškai vykdo ar remia socialines iniciatyvas, 13-14 proc. – bet kokias iniciatyvas, didinančias gyventojų gerovę. Kita vertus, akivaizdu ir tai, kur būtų paprasčiausiai nepataikyta. Regionų gyventojai nepripažintų su aplinkosauga susijusių projektų, kadangi čia dėmesys gamtos klausimams kur kas silpnesnis negu didmiesčiuose“, – sako konfederacijos generalinis direktorius.

Aplinkosaugos edukacija įmanoma ir įmonės pavyzdžiu

Kad regionuose aplinkosaugos klausimai nesvarbūs, sutikti nenorėtų Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Bega“ generalinis direktorius Laimonas Rimkus. Pasak jo, įmonei vykdant daug inovatyvių ir aplinkosaugą tausojančių projektų, darbuotojai organiškai perima gerąją praktiką ir kasdieniame gyvenime.

„Natūralu, kad atsižvelgdama į veiklos specifiką, „Bega“ didelį dėmesį skiria aplinkos apsaugai bei taršos prevencijai – šie procesai organizuojami ir vykdomi laikantis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų. Jau antrus metus bendradarbiaujame su vienu stambiausių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Lietuvoje AB „INTER RAO Lietuva“, valdančių vieną didžiausių vėjo elektrinių parkų Baltijos šalyse bei nuosekliai didinančių investicijas į žaliąją energetiką. Pagal sutartį su jais, „Bega“ naudoja elektros energiją, pagaminamą iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir taip prisideda prie taršos bei klimato kaitą lemiančių veiksnių neutralizavimo, pirminių energijos šaltinių importo ir naudojimo mažinimo, žaliosios energetikos plėtojimo. Nuolat dirbdami į inovacijas ir aplinkosaugą nukreiptoje ekosistemoje, darbuotojai nori nenori išgirsta, sužino ir ima artimoje aplinkoje taikyti tvarumo idėjas. Kaip vaikai šeimoje, taip ir darbuotojai gerąjį pavyzdį turi perimti iš įmonės, kurioje dirba, vadovų ir kolegų, nes aplinkosauga pirmiausia turi būti svarbi mažiausiai visuomenės dalelei – piliečiui, tada pamažu bus galima kurti ir platesnę gerovės politiką“,  – sako „Bega“ generalinis direktorius.

Pasak jo, nuo 2016 m. „BEGA“ vykdo ir geležinkelio procesų robotizavimo programą, savo eksploatuojamus tradicinius šilumvežius su vidaus degimo varikliais keisdama elektriniais robotais-lokomotyvais, kurie buvo sukurti ir yra gaminami kompanijos specialistų.  Iš viso kasdieniame darbe eksploatuojami vidutiniškai 7 lokomotyvai, tačiau netrukus visi jie bus pakeisti elektriniais įrenginiais – tai turės ženklią įtaką neigiamo poveikio aplinkai mažinimui.

Įmonės sėkmė – sėkmingi darbuotojai

„Bega“ generalinis direktorius L. Rimkus pastebi, kad iniciatyvos, didinančios vietos bendruomenės gerovę, prisideda ir prie įmonės gerovės kūrimo, mat motyvuoti ir lojalūs darbuotojai ne tik tampa puikiais įmonės ambasadoriais, bet ir sukuria jai pridėtinės vertės.

„Mūsų tikslas – darbuotojams ne tik užtikrinti finansinę gerovę, suteikiant visas socialines garantijas ir mokant konkurencingus atlyginimus, kurie viršija šalies vidurkį, bet sukurti socialinių tradicijų, kurios tiesiogiai ugdytų jų sąmoningumą ir sveikatą. Juk sakoma, kad sveikame kūne – sveika ir siela, o aš perfrazuočiau, kad sveikame kūne – sveikos mintys ir toliaregiškos idėjos, kurias įgyvendinti – jau mūsų atsakomybė“, – šypsosi „Bega“ generalinis direktorius L. Rimkus.

Pasak jo, viena tokių tradicijų – originalus ir kompaniją ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje šalyje išgarsinęs sprendimas skirti priemokas prie mėnesinio atlyginimo nerūkantiems bei šio įpročio atsisakantiems darbuotojams. Tokia priemoka stabiliai mokama nuo 2000-ųjų metų – tai paskatino rūkymo atsisakyti net kelias dešimtis darbuotojų.

Ypač daug dėmesio „Begos“ vadovybė skiria darbuotojų galimybėms sportuoti: įmonėje yra įsteigtas sporto komitetas, nuomojamos sporto salės darbuotojų treniruotėms, apmokamas jų dalyvavimas įvairiose varžybose. Tad nenuostabu, kad „Begos“ komanda yra nuolatinė Klaipėdos uosto įmonių spartakiados dalyvė ir prizininkė, įmonės vyrai dalyvauja ir įvairiose miesto pirmenybėse – ypač gerai jiems sekasi miesto salės futbolo čempionatuose. Įvertindama darbuotojų indėlį į „Begos“ vardo garsinimą sporto aikštelėse, įmonės vadovybė kasmet dovanoja jiems vasaros išvyką su šeimomis.

Kita graži įmonės tradicija – kasmet Rugsėjo 1-osios išvakarėse išlydėti į mokyklą pirmąją klasę pradedančius lankyti darbuotojų vaikus. „Bega“ suruošia jiems mokyklines priemones, kuprines, įmonės vadovas visuomet randa laiko pabendrauti su vaikais, įteikti jiems dovanėlių. „Beje, darbuotojams rūpintis savo atžalomis padedame nuo pat jų gimimo: kiekvienam naujagimiui įmonė dovanoja kūdikio kraitelį, drabužėlių, o laimingiems tėveliams skiria vienkartinę išmoką. Vienkartinėmis išmokomis skatiname ir ką tik susituokusius, piniginėmis dovanomis paskatinami švenčiantys asmenines šventes, taip pat darbuotojai remiami artimojo mirties atveju. Nuo 2018 m. kompanijos administracijos sprendimu, šaltuoju metų laiku lauko sąlygomis dirbantiems darbuotojams į darbo vietą pristatoma nemokama karšta sriuba. 

„Bega“ nuo 2015 metų yra Klaipėdos dramos teatro mecenatė. Įmonė ne tik kasmet skiria ženklias sumas teatro veiklai, bet ir prisideda prie teatro kūrėjų skatinimo. Kiekvienos Tarptautinės teatro dienos proga „Bega“ skiria pinigines premijas dviem labiausiai nusipelniusiems teatro kūrėjams, kuriuos išrenka ir teikia pati teatro bendruomenė, o kartu su finansine paskata įteikia ir specialias nominacijas „Mūza“, kurias įprasmina originalios  klaipėdiečio skulptoriaus Klaudijaus Pūdymo sukurtos to paties pavadinimo skulptūrėlės. Nominacijų „Mūza“ įteikimo ceremonija jau tapo tradiciniu Teatro dienos renginiu Klaipėdoje.

Kurti gerovę ne tik darbuotojui – bet ir šaliai

„Kad socialinė atsakomybė būtų tikrai sociali, vien rūpintis darbuotojais nepakanka – nuo pat savo veiklos pradžios „Bega“ suvokė turinti socialinių įsipareigojimų ne tik savo darbuotojams, bet ir miestui, kuriame veikia. Būtent nuo „Begos“ iniciatyvos Klaipėdoje prasidėjo po nepriklausomybės atgavimo apleistų  fontanų atgimimas: 1998 m., kai mieste neveikė nė vienas iš buvusių fontanų, tuomet dar tik septintuosius veiklos metus skaičiavusi „Bega“ ryžosi savo lėšomis atgaivinti Danės skvero fontaną ir pasirašė sutartį su Klaipėdos savivaldybe. Pagal šią sutartį Danės skvero fontaną „Bega“ savo lėšomis prižiūrėjo bei eksploatavo beveik 20 metų. 2016-ųjų pavasarį jis jau nebebuvo įjungtas, nes fontanui prireikė kapitalinio remonto, be to, Klaipėdos savivaldybė suplanavo viso Danės skvero rekonstrukciją su mintimi pakeisti senąjį fontaną modernesniu įrenginiu“, – prisimena „Bega“ generalinis direktorius L. Rimkus.

Kitas didelis kompanijos „Bega“ bei asmeniškai jos valdybos pirmininko Aloyzo Kuzmarskio socialinis projektas – Klaipėdos miesto simbolio burlaivio „Meridianas“ atstatymas: 2012 m. ankstesniems burlaivio savininkams paprašius leidimo jį nuskandinti, A. Kuzmarskis kartu su kitu Klaipėdos verslininku Aidu Kaveckiu perėmė „Meridianą“ valdantį paramos fondą, prieš tai padengę jo skolas, bei kapitaliai rekonstravo šį istorinį laivą. 2013 m. „Meridianas“ po rekonstrukcijos buvo grąžintas į savo vietą Danės upėje, o 2014 m. atvertas visuomenei.

„Be šių stambesnių socialinių projektų, „Bega“ jau daugelį metų globoja Klaipėdos „Medeinės“ mokyklą, kurioje ugdomi specialų poreikių turinys vaikai. Kasmet remiame didžiausias miesto šventes, kultūros, gydymo įstaigas, knygų leidybą bei kitus kultūrinius ir socialinius projektus, nes  tik atidavę duoklę miestui, jos gyventojams, o tuo pačiu – ir šaliai, galime vadintis socialiai atsakinga įmone. Jeigu valstybė prasideda nuo mažiausios ląstelės – šeimos, mūsų atsakomybė, kad tos ląstelės savo mieste gerai jaustųsi, klestėtų, o tuo pačiu prisidėtų prie bendros gerovės šalyje kūrimo“, –  sako „Bega“ generalinis direktorius L. Rimkus

Nuo 2019 m. kompanija „Bega“ dalyvauja Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos inžinerinių klasių tęstiniame projekte, kurio metu kompanijos specialistai tapo gimnazistų mentoriais, priima juos kompanijoje, supažindina su jos veikla, kaip taikyti teorines žinias praktikoje, skiria užduotis/projektus, kuriuos gimnazistai mokslo metų pabaigoje pristatys kaip baigiamuosius tų metų darbus. Vėliau tęsiant bendravimą su inžinerines specialybes aukštosiose mokyklose pasirinkusiais jaunuoliais, jiems ir toliau bus sudaromos galimybės praktikuotis kompanijoje, ateityje užsitikrinant čia darbo vietą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu „Spinter“ tyrimai rugpjūčio 27 – rugsėjo 4 dieną atliko reprezentatyvią apklausą, kurioje dalyvavo 1010  18-75 metų gyventojų.

Pranešimą paskelbė: Rūta Jankauskaitė, UAB „Idea Prima“

(Perskaityta per mėnesį: 9, iš jų šiandien: 1.)