Finansai

Duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas teikimas ( CESOP)

2024 metų sausio 1 d. Europos Sąjungoje (toliau – ES) įsigaliojo nauja direktyva, kuri įpareigoja mokėjimo paslaugų teikėjus rinkti duomenis apie tarptautinių mokėjimų gavėjus ir juos teikti šalies mokesčių administratoriui (angl. Central Electronic System of Payment Information, CESOP). Tokios priemonės tikslas – užkirsti kelią elektroninės prekybos PVM sukčiavimo atvejams. Nuo šių metų valstybių narių mokesčių institucijos turės tam tinkamas priemones, leidžiančias nustatyti galimą e. prekybos PVM sukčiavimą, kurį vykdo kitoje valstybėje narėje arba net ES nepriklausančioje šalyje įsisteigę pardavėjai.

Žemiau pateikiame sąrašą įpareigotų subjektų, kurie turėtų pasitikrinti ar yra pasiruošę teikti duomenis pagal naująją direktyvą (Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 6 str. 1 4 dalyse išvardinti subjektai):

  • Kredito įstaigos;
  • Elektroninių pinigų įstaigos;
  • Mokėjimo įstaigos;
  • Pašto pinigų persiuntimo sistemų įstaigos.

Atkreipiame dėmesį, kad ši direktyva palies tuos finansų rinkos dalyvius, kai mokėjimo paslaugų teikėjas per kalendorinį ketvirtį tam pačiam gavėjui vykdo daugiau nei 25 tarptautines mokėjimo operacijas arba kai mokėjimas gaunamas iš kitos ES valstybės narės ir atliekamas į trečiąją teritoriją ar trečiąją valstybę.

Pagal šią direktyvą, pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, mokėjimo paslaugų rinkos dalyviai per 30 dienų privalės pateikti mokėjimų informaciją. Pirmasis duomenų teikimo paketas vyks iki balandžio 30 d., tačiau į rinkmeną turėtų patekti jau nuo 2024 m sausio mėn. 1 d.

Tad kaip tinkamai pasiruošti duomenų teikimui? Komentuoja finansų ekspertas Ernestas Švoba, finansų ir apskaitos įmonė „Nordgain“ („Noewe“ įmonių grupė): „Svarbu iš anksto pasirūpinti, jog įpareigotasis subjektas turėtų galimybę pateikti duomenis laiku ir pagal direktyvoje numatytus reikalavimus. Duomenys privalės būti paruošti XML failo formatu ir keliami į Valstybinės mokesčių inspekcijos TIES modulį.“

Dažnu atveju toks informacijos pateikimo būdas reikalauja retesnės kompetencijos informacinių technologijų bei finansų specialistų įsitraukimo, o gan dažnu atveju naudojamos ir išorinių konsultantų paslaugos. Bet kuriuo atveju, įpareigotoms įmonėms labai svarbu atkreipti dėmesį ir įvertinti ar joms privaloma teikti duomenis, bei žinoma tokiu atveju iš anksto suplanuoti sistemų ir resursų paskyrimą sistemoms paruošti.

Komentaro autorius:
Ernestas Švoba
Vyresnysis komandos vadovas
„Nordgain“, „Noewe“ finansų ir apskaitos paslaugų įmonė
ernestas.svoba@nordgain.com

Pranešimą paskelbė: Eglė Markauskaitė, „Noewe”, UAB

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)