Namai,  Paslaugos

Kraustymo paslaugų technologijos

baldu pervezimas vilniujeKeraminės fasadinės apdailos plytos gali būti formuojamos me­chaniškai arba rankomis. Joms gaminti naudojamas molis iš eksploa­tuojamų atvirų karjerų. Prieš eksploatuojant karjerus, reikia išžvalgy­ti molio telkinį ir nustatyti dirvožemio sluoksnio bei molio sluoksnio storį, gruntinio vandens lygį, molio kokybę, priemaišų kiekį, ar gali­ma privažiuoti prie karjero ir kitas technologines-eksploatacines sa­vybes. Karjerų moliai kasami vienkaušiais ekskavatoriais, į gamyklą vežami savivarčiais automobiliais. Kasant kas skustinai per visą molio sluoksnio aukštį imami bandiniai kalkinių intarpų kiekiui nustatyti. Smėlis kasamas vienkaušiu ekskavatoriumi ir vežamas savivarčiais automobiliais. Išdegti trupinti neatitiktiniai dirbiniai naudojami formavimo masei liesinti.

Keraminių dirbinių formavimo masė turi būti vienalytė. Forma­vimo masę keraminėms apdailos plytoms gali sudaryti: molis, liesikliai – smėlis ir degti trupinti neatitiktiniai dirbiniai, išdegantieji prie­dai, priedai druskoms surišti ir suteikti spalvą, vanduo. Visus komponentus pirmiausia reikia tinkamai paruošti ir tik tada gerai sumaišyti. Iš visų žaliavų reikia pašalinti žalingas priemaišas, taip didinama naudingų komponentų koncentracija. Didelę reikšmę for­muojant masės savybes turi žaliavų smulkinimas. Nuo jo priklauso tiek pusfabrikačio, tiek išdegto dirbinio poringumas. Blogai, kai ža­liavos ne tik nepakankamai, bet ir per daug susmulkintos. Formavi­mo masė turi būti gerai sumaišyta ir gerai formuotis. Apdailos plytos formuojamos iš plastiškos tešlos, turinčios 20-25 % drėgmės. Dažnai iškastas karjeruose molis išlaikomas pusę metų pūdomas, o paruoš­ia gamykloje formavimo masė paliekama išsigulėti 5-10 parų. Molio masės išlaikymo metu suardomi ryšiai tarp atskirų molio grūdelių, pasikeičia savitasis molio paviršius, suvienodėja drėgmė, palengvėja maišymo procesas, padidėja masės vienalytiškumas, palengvėja for­mavimas.

Principinė keraminių apdailos plytų technologinė schema, kai plytos formuojamos mechaniškai. Atvežtas į gamyklą molis autotransportu  išverčiamas į dėžinį tiektuvą, iš kurio patenka ant juostinio transporterio, kuris gabena molį į ak­menų atrinkimo valcus. Iš valcų molis juostiniu transporteriu gabenamas į būgninę džiovyklą, kurioje išdžiovinama iki 8 % drėgmės ir kartu smulkiai sutrupinamas. Iš būgninės džiovyklos molis juostiniu transporteriu perkeliamas į dezintegratorių, kuriame papildomai malamas (dalelių skersmuo turi būti iki 2 mm). Iš dezintegratoriaus molis eievatoriumi  perduodamas į sraigtinį transporterį, kuris molį perkelia ant sietų (sieto akučių skersmuo – 1 mm). Dalelės, pralindusios pro sieto akutes, patenka į bunkerį moliui laikyti, o nepralindusios grąži­namos į dezintegratorių pakartotinai sumalti. Paruoštas molis laiko­mas bunkeryje, iš kurio per juostinį svorinį dozatorių tiekiamas ant bendro žaliavų transporterio.

Atvežtas į gamyklą smėlis pilamas į bunkerį smėliui priimti su sietu, iš kurio juostiniu transporteriu patenka į smėlio bunkerį. Sieto akučių skersmuo – 1 mm. Iš smėlio bunkerio per juostinį svori­nį dozatorių smėlis perkeliamas ant bendro žaliavų transporte­rio. Neatitiktiniai dirbiniai elektrovežiu atvežami iš rūšiavimo aikštelės perkraustymo paslaugos vilniuje ir pilami į dėžinį tiektuvą. Iš jo dirbiniai patenka ant juosti­nio transporterio, kuriuo perkeliami į žiauninį trupintuvą pirmi­niam trupinimui, o vėliau į plaktukinį trupintuvą smulkiam tru­pinimui (dalelių dydis – mažesnis kaip 1 mm). Iš plaktukinio trupintuvo eievatoriumi susmulkinti neatitiktiniai dirbiniai pakeliami iki sietų. Dalelės, pralindusios 1 mm skersmens skylučių sietus, pa­tenka į trupintų neatitiktinių dirbinių bunkerį, o nepraėjusios grąžinamos pakartotinai trupinti į plaktukinį trupintuvą. Paruošti trupinti neatitiktiniai dirbiniai iš bunkerio  per juostinį svorinį dozatorių dozuojami ant bendro žaliavų transporterio.

(Perskaityta per mėnesį: 89, iš jų šiandien: 1.)