Finansai

Lietuvos įmonės pristatytas naujas įrankis veiklos tvarumui matuoti ir įvertinti

Lietuvoje veikiančioms organizacijoms pristatytas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotas įrankis – nacionalinis Tvarumo ir atsakingumo indeksas (TAI). Šis instrumentas padės įmonėms ir organizacijoms įvertinti savo pasiekimus tvarumo ir socialinės atsakomybės srityje. Indekso autoriai tikisi, kad TAI padės skleisti gerąją verslo praktiką bei galimybę gauti vertingų įžvalgų tvarumo integracijos bei valdymo tema.

Vis svarbesnis socialinis aspektas

Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas pabrėžė, kad įmonių veikloje tampa vis svarbesnis socialinis aspektas – ne tik tai, kiek jos generuoja pelno, bet ir kokią naudą neša bendruomenėms bei visuomenei. Naujojo įrankio atsiradimas bei naudojimas padės įmonėms įvertinti socialinį savo veiklos aspektą.

„Norime įmonėms suteikti įrankį, leidžiantį įvertinti savo pažangą esminėse socialinės atsakomybės srityse ir padėti nustatyti jų augimo gaires. Šiuo indeksu taip pat tikimės atliepti visuomenės lūkesčius verslui, nes 9 iš 10 respondentų įvardija, kad ypač svarbu, jog įmonės veiktų ne tik siekdamos pelno, bet ir paisydamos socialinės atsakomybės principų, bendradarbiautų su bendruomenėmis“, – sako V. Šilinskas.

Tvarumas padeda konkuruoti

Kaip teigia indekso administratorė, stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijančios organizacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė, globaliojoje aplinkoje veikiantis Lietuvos verslas privalo sau kelti vis aukštesnius reikalavimus bei neatsilikti nuo pasaulio tendencijų.

„Tik laiko klausimas, kada į tvarumo reikalavimus privalės atsižvelgti absoliuti dauguma įmonių. Mano patarimas verslininkams – net jei pokyčiai jūsų įmonių tiesiogiai dar  neliečia, pradėkite jiems ruoštis nedelsdami. Girdime, kad  užsienio partneriai ir užsakovai vis dažniau atsižvelgia į Lietuvos įmonių pasiekimus ir vertinimus tvarumo srityje, prašo atitinkamų sertifikatų. Taigi dėmesį tvarumo valdymui, poveikių mažinimui ir pasirengimą informacijos atskleidimui matyčiau kaip galimybę plėtrai ir konkurencinį pranašumą, padedantį išskirti ir nusipirkti bilietą į ateitį. Laimės tie, kurie nelauks paskutinės minutės“, – teigia R. Skyrienė.

Suteiks įžvalgų, kaip plėtoti tvarią veiklą

tvarumo ir verslo atsakomybės eksperto Donato Kuro, TAI klausimynas yra atnaujintas atsižvelgiant aktualiausius Europos Sąjungos teisės reikalavimus ir kintantį tvarumo kontekstą.

„Atnaujinant klausimyną pirmiausiai atsižvelgta į Europos tvarumo atskaitomybės standartus (ETAS, angl. ESRS). Tad įmonėms, kurios turės atskleisti su tvarumu susijusią informaciją, bet dar nėra susipažinusios su minėtais standartais, indekso klausimai padės susipažinti su didele dalimi temų. Klausimyno pildymas gali būti pirmuoju žingsniu rengiantis duomenų teikimui“, – teigia D. Kuras.

Pasak eksperto, Tvarumo ir atsakingumo indekso klausimynas apima kelias pagrindines temas. Tai – tvarumo valdymas, poveikis aplinkai, socialinis poveikis (darbo aplinkos bei bendruomenės temos) ir veiklos etika ir poveikis vartotojams.

Apskaičiuojant įmonės indeksą naudojami skirtingi klausimų bei temų koeficientai, susieti su įmonės darbuotojų skaičiumi ir veiklos poveikio aplinkai mastu. Organizacijų veikla vertinama  baziniu ir ekspertiniu lygmeniu. Baziniu indekso variantu bus galima nemokamai naudotis bet kuriuo metu. Tiesiog pateikus informaciją ir užpildžius klausimyną, sistema nemokamai įvertins organizacijos atstovo pateikus atsakymus ir pateiks palyginimą su panašiomis pagal darbuotojų skaičių ir veiklos poveikį aplinkai įmonėmis.

Ekspertinis vertinimas vyks kartą per metus, kovą-gegužę.  Vertinimą atliekantys ekspertai  ne tik peržiūrės įmonių pateiktus atsakymus, bet ir įvertins pateiktą informaciją, teiginius pagrindžiančius įrodymus bei galės koreguoti sistemos automatiškai paskaičiuotą balą.

„Be to, ekspertinis vertinimas suteiks galimybę gauti ekspertų įžvalgas dėl tvarumo srities valdymo įmonėje. Tai vertinga tiek besirengiančioms teikti duomenis įmonėms, tiek ir toms, kurios po direktyvos apimtimi dar nepatenka, tačiau greitu metu gali sulaukti ar jau sulaukia užsakovų, partnerių klausimų dėl savo atitikimo tvarumo reikalavimams“, – teigia indekso administratorė, „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė R. Skyrienė.

TAI visuomenei pristatytas šiandien ISM Vadybos ir ekonomikos universitete

ISM universiteto prezidentas Dalius Misiūnas teigė, kad universiteto bendruomenė supranta šio įrankio naudą ir socialinės atsakomybės temos svarbą verslui.

„Tvarumo ir atsakomybės tema mes keliame daugybę klausimų ir diskusijų, kviečiame geriausius užsienio lektorius, be to, turime net dvi programas, skirtas į tvarumą besigilinantiems studentams: magistrantūroje – Verslo tvarumo vadybą, o vadovų magistrantūroje – Verslo vystymo ir tvarumo modulį. Beje, šiame modulyje šiuo metu studijuoja ir Nacionalinio tvarumo ir atsakingumo indekso vienas iš kūrėjų ir iniciatorių, tvarumo ir atsakomybės ekspertas –  Donatas Kuras,“ – teigė D. Misiūnas.

Pranešimą paskelbė: Roberta Vaitkevičiūtė, Investors' Forum, Asociacija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)