Finansai

Patikslinta paieškų Europos patentų tarnyboje tvarka

2019 m. liepos 9 d. pakeistas Prašymų atlikti paieškas Europos patentų tarnyboje teikimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Tvarkos aprašas numato galimybę nacionalinės patento paraiškos pareiškėjui per Valstybinį patentų biurą kreiptis dėl išradimo atitikties patentabilumo kriterijams patikros Europos patentų tarnyboje. Paieškos rezultatai gali būti ypač naudingi tobulinant išradimą ir pasitikrinant investicijų į išradimą tikslingumą. Lietuvos pareiškėjams Europos patentų tarnyba šią paslaugą teikia su 75% nuolaida. 

Tvarkos aprašo pakeitimais pareiškėjams iki 2 mėn. (vietoje 1 mėn.) pailgintas terminas paieškos prašymo pateikimui. Tvarkos aprašas taip pat papildytas nuostata, kad visi dokumentai Valstybiniam patentų biurui turi būti tinkamai pateikti ir paieškos mokestis sumokėtas ne vėliau kaip per 4,5 mėn. nuo paraiškos padavimo datos, jeigu pareiškėjas siekia gauti paieškos ataskaitą per 9 mėnesius.

Tvarkos aprašas pakeistas atsižvelgus į pareiškėjų išreikštą pageidavimą turėti daugiau laiko apsispręsti dėl paieškos vykdymo poreikio.

Daugiau apie paieškas Europos patentų tarnyboje.

Pranešimą paskelbė: Asta Šalnienė, Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

(Perskaityta per mėnesį: 15, iš jų šiandien: 1.)