Finansai

„PHARNASANTA GROUP“ GALĖS ĮSIGYTI VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRĄ

„Pharnasanta Group“ galės vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. Vilniaus metrologijos centro akcijų ir įgyjant vienvaldę šios akcinės bendrovės kontrolę. Leidimą minėtam sandoriui davė Konkurencijos taryba.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2021 m. birželio 22 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Pharnasanta Group“ priklauso farmacijos verslo grupei, susijusiai su tarptautine aviacijos paslaugų įmonių grupe, kuri siūlo sprendimus ir teikia įvairias paslaugas aviacijos srityje. Tai – orlaivių techninis ir antžeminis aptarnavimas, pilotų, techninės priežiūros specialistų ir orlaivių palydovų mokymai, aviacijos personalo paieška ir valdymas, kuro tiekimas, informacinių technologijų sprendimai, užsakomieji bei krovininiai skrydžiai, orlaivių nuoma ir kt. Taip pat teikiamos turizmo ir apgyvendinimo paslaugos, užsiimama restoranų veikla, nekilnojamojo turto valdymu ir nuoma, vaistų gamyba ir pardavimu, medicinos priemonių bei įrangos diegimu ir platinimu bei kt.

Vilniaus metrologijos centras teikia plataus spektro metrologines paslaugas: atlieka įvairaus pobūdžio patikrą, kalibravimą bei kontrolę, laboratorinius bandymus, organizuoja tarplaboratorinius palyginimus, tvirtina matavimo priemonių tipą, kuria matavimo priemonių metodikas, atlieka pirminę neautomatinių ir automatinių svarstyklių patikrą, taksometrų ir tachnografų patikrą.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 2, iš jų šiandien: 1.)