Finansai

Verslo paraiškų vertinimas ir projektų atranka vyko veiksmingiau ir efektyviau

Lietuvos verslo paraiškų vertinimą ir projektų atranką Europos Sąjungos (ES) investicijoms gauti atliekanti Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) praėjusiais metais dirbo veiksmingiau ir efektyviau. Tai rodo ne tik didesnis įvertintų paraiškų kiekis, trumpesnė konkursinių paraiškų vidutinė vertinimo trukmė ar didesnei finansavimo sumai sudarytų sutarčių skaičius, bet ir išaugęs verslo pasitikėjimas LVPA veikla. Šiuos pagerėjusius rezultatus daugiausia lėmė LVPA vidaus pokyčiai, skelbiama 2018 metų LVPA veiklos ataskaitoje.

„2018 metai Lietuvos verslo paramos agentūrai buvo į gebėjimų stiprinimą orientuotos transformacijos pradžios metai: inicijuoti efektyvumą stiprinantys sisteminiai vidaus pokyčiai, panaudota „Lean“ vadybos sistema, spręsti klausimai, kaip su tiek pat išteklių sukurti daugiau vertės sėkmingai verslo plėtrai. Tą pavyko atlikti su kaupu: įgyvendinusi vidinius pokyčius Lietuvos verslo paramos agentūra ženkliai optimizavo darbą. Klientų apklausos rodo, kad daugiau nei 90 procentų respondentų agentūros veiklą vertina gerai“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Virginijus Sinkevičius.

Palyginti su 2017 metais, 2018 metai LVPA buvo daug intensyvesni, o rezultatai – ženkliai geresni. Visų pirma, LVPA įvertino 45 procentais daugiau paraiškų (nuo 607 iki 878), be to, daugiau nei 5 dienomis buvo sutrumpinta konkursinių paraiškų vidutinė vertinimo trukmė (nuo 80,4 iki 74,9 dienų). Tai sumažino laiko sąnaudas verslui, nes įmonės turėjo galimybę anksčiau sužinoti apie skiriamą finansavimą.

2018 metais buvo sudaryta sutarčių didesnei finansavimo sumai (nuo beveik 230 iki 232,5 mln. Eur). LVPA taip pat valdė 32 procentais didesnį 2014–2020 m. laikotarpio projektų skaičių (nuo 1267 iki 1673) bei 62 procentais padidino projektų vykdytojams išmokėto finansavimo sumą (nuo 71,5 iki daugiau nei 116 mln. Eur).

2018 metų LVPA ataskaitoje taip pat pažymima ir beveik 2 dienomis sutrumpinta vidutinė visų mokėjimų prašymų su deklaruotomis išlaidomis vertinimo trukmė (nuo daugiau nei 19,4 iki 17,7 dienos). Be to, optimizuojant LVPA vidinius procesus, pavyko sumažinti darbuotojų kaitą per metus nuo 15 iki beveik 8 procentų.

Skatindama verslą konsultuotis ES investicijų klausimais, LVPA organizavo beveik 22 procentais daugiau renginių ir seminarų klientams, pareiškėjams ir projektų vykdytojams (nuo 23 iki 28).

Visi šie veiksniai lėmė, kad 4 procentais padaugėjo respondentų, gerai vertinančių LVPA veiklą (nuo 88 iki 92 proc.) ir 25 procentais LVPA projektų ir finansų vadovų kompetenciją (nuo 57 iki 82 procentų).

Šiuo metu LVPA įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, padeda kryptingai investuoti paramą verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai bei inovacijoms, turizmui. LVPA taip sėkmingai administruoja ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas bei užtikrina informacijos apie reikalavimus ir ES paramos paskirstymą sklaidą.

Pranešimą paskelbė: Greta Jakutytė, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

(Perskaityta per mėnesį: 15, iš jų šiandien: 1.)