Paslaugos

Vertimas – procesas ir rezultatas

aj projects vertimaiKiekvienas iš mūsų be vertimų negalėtume įsivaizduoti savo gyvenimo. Kiek knygų yra pateikiama mūsų kalba, ir daugelis iš jų yra verstos. Tik pabandykime įsivaizduoti, jei jas reiktų skaityti originalo kalba. Tai užtruktų labai ilgai ir turbūt ne viską suprastume. Taigi prie šio didelio ir prasmingo darbo prisideda Aj Projects vertimo paslaugos.  Taigi šiame straipsnyje pabadysime apžvelgti kas yra vertimas, kas yra geras ir teisingas vertimas?

Žymus vertimo teoretikas, vertimo teorijos pradininkas E. Nida apibendrindamas ankščiau vyravusias iki šiol egzistuojančias vertimo sampratas, teigia, kad vieni mano, jog galima versti ir tada kai nieko neišmanai apie lingvistiką, o tereikia mokėti kalbėti ir nestudijuoti kalbos mokslo. Todėl gali būti padaroma išvada, kad vertimas nepriklauso taikomajai lingvistikai. Kiti mano, kad vertimas yra daugiau menas negu mokslas. Tačiau jei manysime, kad vertimai prilyginami menui galime nukrypti nuo standartų ir normų. Juk kiekvienas menininkas bando išreikšti save, parodyti tai kas jo nuomone yra svarbu. Tuo tarpu vertėjas neturėtų bandyti išreikšti save. Jis turėtų siekti kuo detaliau ir aiškiau perteikti verčiamo teksto autorių. Kad būtų kuo mažiau iškraipyta esmė. Taigi savo saviraiškai čia vietos nelabai yra. Todėl turbūt labiausiai teisingiausia požiūris būtų toks, kad vertimas yra mokslas. Mokslas su savo taisyklėmis ir normomis. Vertimo mokslas leidžia remtis naujausiais tyrimo metodais, kurti mokslinę vertimo metodologiją ir efektyviai ją taikyti praktikoje.

Vertimo moksle vertimas apibrėžiamas kaip ekvilanetiškas originalo teksto perteikimas vertimo kalba artimiausiomis natūraliomis priemonėmis. Tokia vertimo samprata rodo, kad vertimo vienetu ir vertimo objektu turi būti laikomas ne atskiras teksto elementas, o visas tekstas. Taigi teksto esmė yra perteikti kažkokią informaciją. Ir ją tegalime suprasti kai perskaitysime visą tekstą. Taigi ir verčiant tekstą reikia žiūrėti į visumą.

Vertimo tekstų yra begalė daug. Jie gali būti įvairių pobūdžių: meniniai, teisiniai. Jų specifika taip pat tarpusavyje skiriasi. Meniniams tekstams būdingas individualumas, estetinė funkcija, emocinis turinys. Galima teigti, kad meninius tekstu versti yra labai sudėtinga, nes neturint pakankamai įgūdžių gali likti neatskleista visa esmė.  Standartizuoti tekstai turi būti pateikti kuo konkrečiau ir detaliau. Čia vietos interpretacijoms nėra.

 

 

(Perskaityta per mėnesį: 58, iš jų šiandien: 1.)