Namai

Gelžbetonine konstrukcija

Gelžbetoninis rygelis su gelžbetonine kolona sujungiamas taip: atremiama jo gembė ir suvirinami išleisti armatūros galai, jdėtinės detalės ir jungiamieji antdėklai. Ant viduriniųjų karkaso kolonų rygeliai dedami iš dviejų pusių ant dviejų gembių ir taip pat privirinami. Jungiamieji antdėklai 5, mon­tavimo stalelis 2 ir kyšantys armatūros galai uždengiami armatūros tinklu, tarp kolonų dedamos perdangų plokštės ir mazgas užmonolitinamas betonu. Perdangų plokštės dedamos ant rygelių lentynų, o kraštinėse eilėse  ant kolonų atraminių stalelių, kurie privirinami prie kolonų įdėtinių detalių sumon­tavus rygelius. Perdangų plokštės, dedamos tarp kolonų išilgai pastato, privi­rinamos prie rygelių įdėtinių detalių ir prie atraminių stalelių visuose keturiuose kampuose, eilinės plokštės dviejose vietose.

metalinis_angaras_is_metalo

Nesijinėse pramoninių pastatų perdangose kolonų sandūros esti iškeliamo­sios, įrengtos, kaip ir sijinėse konstrukcijose, virš perdangos per kolonos kapitelio aukštį. Šiuo atveju armatūros galai, išleisti iš apatinės ir viršutinės kolonų, su­virinami ir sandūra pripildoma betono mišinio. Surenkamųjų gelžbetoninių kevalų elementų (plokščių, kreivinio paviršiaus elementų, arkinių kontūrų santvarų) sujungimai būna įvairios formos ir mat­menų. Visais atvejais eleme_ntai sujungiami suvirinant kyšančius armatūros ga­lus ir įdėtines detales. Sandūra užpildoma betono mišiniu.Dvejopo kreivumo kevalai sudaryti iš gelžbetoninio kiauto ir kontūrinių san­tvarų. Kiautas surenkamas iš eilinių, kontūrinių ir kampinių plokščių, kurių kiek­viena apjuosta kraštinėmis briaunomis ir sustiprinta įstrižomis briaunomis. Plokš­čių kampai nupjauti, iš jų kyšo armatūra. Tarp sudėtų plokščių susidaro kryžiaus formos sandūra su paplatėjusią vidurine dalimi. Iškišti armatūros galai suvirinami uždėjus papildomus strypus ant mazgo dedama papildoma konstruk­cinė armatūra. Kad surenkamųjų elementų išilginės siūlės dirbtų bendrai, kraš­tinėse plokščių briaunose padarytos iškyšos, kurios sudaro įlaidines siūles. Pa­platėjusios siūlių vietos armuojarnos konstrukcine armatūra. Visos siūlės tarp kevalo kiauto plokščių užtaisomos 300 markės betono mišiniu.

Elevatorių erdviniai blokai (blokiniai) vienas su kitu ir su plokštėmis, de­damomis tarp blokų pagal pastato perimetrą, sujungiami 27 mm skersmens varž­tais. Jie įstatomi į skyles blokų kampuose. Tarpas tarp blokų į aukštį užtaisomas cemento skiedinio mišiniu. Varžtais taip pat sujungiami erdviniai cilindriniai 6, 12 m ir didesnio skersmens blokai.

metalo-gaminiai.ltFachverko statramsčių viršutinė dalis šliejasi prie ryšių santvarų. Statrams­čiai (plieniniai arba gelžbetoniniai) neturi laikyti jokių vertikalių apkrovų nuo gegninių konstrukcijų, nes jų sujungimo su denginio elementais mazgai gali perduoti tik horizontalią vėjo apkrovą. Visais atvejais vėjo apkrovą perduoda fachverko statramstis per horizontalius lakštus. Rėmuose, kurių rygelis spragotas, statramstis tvirtinamas gegninių santvarų viršutinės ir apatinės juostų plokštumose   (paprastai   plieniniai   statramsčiai  prie  plieninių  santvarų pastatų.

(Perskaityta per mėnesį: 398, iš jų šiandien: 1.)