Finansai

Verslo inkubatoriams ir mentorystės programoms Vidurio ir Vakarų Lietuvoje – 2,5 mln. eurų ES finansavimas

Į smulkaus ir vidutinio verslo Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione skatinimą orientuotų programų kūrimui bei įgyvendinimui bus suteiktas beveik 2,5 mln. eurų vertės ES finansavimas. Jis bus skirtas septyniems pagal Inovacijų agentūros paskelbtą kvietimą „Verslo pradžia“ projektų įgyvendinimo planus pateikusioms organizacijoms. Planuojama, kad iš viso finansuojamų projektų veiklos pritrauks daugiau kaip 1500 smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, kurie galės pasinaudoti verslo pradžiai reikalingomis paslaugomis.

„Pirmieji verslo žingsniai yra itin svarbūs, o laiku gautos konsultacijos, mentorystė bei praktinė pagalba padeda jaunam verslui įsitvirtinti ir toliau savarankiškai augti. Verslo informacijos centrų ir mentorystės programų įgalinimas yra vienas iš efektyviausių būdų skatinti regionų verslumą, todėl investicijos šioje srityje yra itin prasmingos“, – sako Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerė Iveta Paludnevičiūtė.

Finansavimui gauti tinkamais pripažinti Pakruojo verslo informacijos centro, Šiaulių rajono turizmo ir informacijos centro, Kelmės turizmo ir informacijos centro, Žemaitijos verslo centro, Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro, VšĮ „Inovacijų agentūra“ ir Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos pateikti projektų įgyvendinimo planai.

„Finansavimas padės suteikti impulsą naujų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių Vidurio ir Vakarų Lietuvoje steigimui bei esamų jaunų įmonių augimui, perspektyvių verslo idėjų realizavimui ir darbo vietų kūrimui. Preakceleravimo, inkubavimo ir mentorystės programos yra svarbus įrankis verslumui skatinti ir tikrai gali suteikti ilgalaikę naudą regionams. Toks ir yra šio kvietimo tikslas“, – sako Inovacijų agentūros Investicijų valdymo departamento Investicijų vertinimo vadovė Gintarė Kuncaitytė.

Į finansuojamus projektus įgyvendinsiančius  verslo centrus,  ir bendradarbystės centrus „Spiečius“ galės kreiptis jaunos, ne vėliau nei prieš 3 metus veiklą pradėjusios, įmonės ir verslininkai. Jie galės gauti reikalingas konsultacijas, mokymus bei kitas paslaugas sėkmingai verslo pradžiai ar augimui.

Numatoma, kad daugiau nei 1500 SVV subjektų visoje Vidurio ir Vakarų Lietuvoje bus preakceleruoti, inkubuoti arba jiems bus suteiktos mentorystės paslaugos ar hakatonų organizavimo paslaugos. Siekiama, kad iš visų į projektą pritrauktų verslų, bent 84 proc. ir toliau tęstų veiklą. Projektus įgyvendinti bei visas veiklas užbaigti pareiškėjai privalės ne ilgiau kaip per 36 mėnesius, o pradėti vykdyti – per 3 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo datos.

Šis kvietimas finansuojamas 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos lėšomis.

Pranešimą paskelbė: Paula Zlatkutė, UAB „INK agency“

Verslo inkubatoriams ir mentorystės programoms Vidurio ir Vakarų Lietuvoje – 2,5 mln. eurų ES finansavimas

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)